Kursus om grønne indkøb i staten

Kurset "Indkøb i staten i praksis" er for dig, der vil styrke dine indkøbsfaglige kompetencer, har lyst til at lære om grønne offentlige indkøb samt ønsker at få et netværk med andre indkøbere i staten.

Målgruppe

”Indkøb i staten i praksis” henvender sig til ansatte i staten, der til daglig arbejder med indkøb, kontraktstyring og compliance.  Uddannelsen bygger på den nyeste lovgivning og best practice for indkøb i staten, og derfor er forløbet også en mulighed for dig, som er en mere erfaren indkøber, men som vil ajourføre dig med den nyeste viden og vide mere om, hvordan man køber mere grønt ind.

Indhold

Kurset har primært fokus på gennemførelsen af indkøb på rammeaftaler (det vil sige gennem Statens Indkøbsprogram og via SKI-rammeaftaler) samt indkøb under tærskelværdierne, der bliver gennemført på markedsmæssige vilkår. På uddannelsen styrker du dine generelle indkøbsfaglige kompetencer og samtidig tilegner du dig specifik viden om indkøb i staten med særligt fokus på grønne og bæredygtige indkøb.

Kurset giver en introduktion til lovgivning og de regler, der danner rammen for offentlige indkøb samt gennemgår alle led i indkøbets faser – fra behovsafdækning til kontraktstyring.  Se detaljeret beskrivelse af de enkelte moduler ved at følge linkene i venstre side.

Opbygning og form

Forløbet består af tre hele undervisningsdage (modul 1-3) og en eksamen. Hvert modul består af en række lektioner på 1-1,5 times varighed som har fokus på et enkelt emne. Du kan læse mere om de enkelte moduler på undersiderne i venstre side. Undervisningen består af klasseundervisning kombineret med en blanding af øvelser i plenum og gruppevist. Vi prioriterer at gennemføre forløbene med små hold (max 20 deltagere), hvilket sikrer en tæt dialog og interaktion mellem undervisere og deltagere. Mellem modulerne afholdes et online netværksmøde. Muligheden for netværksmøder fortsætter efter forløbet er afsluttet. Du skal forvente at bruge 2-3 timer på forberedelse til hvert modul. Undervisningen foregår i København, og der er overnatning mellem dag 1 og dag 2 på modul 3.

Eksamen og bevis

Uddannelsesforløbet afsluttes med en mundtlig gruppeeksamen på baggrund af en opgave, I har løst i grupper af 4-5 deltagere. Eksamensopgaven er baseret på en fiktiv, men realistisk, indkøbscase, hvor du får konkret erfaring med at anvende den viden, du har fået på forløbet. Bedømmelsen er bestået/ikke bestået, og du vil som bestået deltager få udleveret et eksamensbevis.

Forberedelse

Du skal gennemføre tre indkøbsfaglige e-læringskurser om indkøb, før du deltager i uddannelsesforløbet. Kurserne er udviklet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Økonomistyrelsen og tilgås via Campus.

  • ”Indkøb under tærskelværdien - introduktion til reglerne”
  • ”Indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse”
  • ”Indkøb under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse”