Rådgivningsenhedens udbudssystem

Hænder på tastatur - foto af Glenn Carstens Peters - Unsplash

Rådgivningsenheden stiller i samarbejde med Inno:vasion udbudssystemet Ethics til rådighed for alle statslige myndigheder. Udbudssystemet kan håndtere alle dele af udbudsprocessen elektronisk, og kan fx anvendes til at gennemføre miniudbud.

Statslige myndigheder kan frit og uden ekstra beregning benytte udbudssystemet til at foretage miniudbud under rammeaftaler, fx rammeaftaler under Statens Indkøbs-program eller SKI samt tilbudsindhentninger og annonceringer under tærskelværdierne med integration til udbud.dk

Gennemføres et EU-udbud i udbudssystemet, er der en brugerbetaling på 4000 kr. ekskl. moms pr. udbud.

Ønsker du at oprette et dynamisk indkøbssystem eller anvende udbudssystemet til andre typer af indkøb, kan du kontakte Rådgivningsenheden for at høre nærmere.

Gennemførelse af miniudbud

Medarbejdere i statslige myndigheder kan få adgang til udbudssystemet på to måder. Begge dele kræver, at myndigheden retter henvendelse til Inno:vasion på tlf.: +45 7022 7007.

  1. Har din myndighed allerede et SKI-login kan det blive sammenkoblet med Rådgivningsenhedens udgave af Ethics. På den måde kan du tilgå dine SKI-udbud og –aftaler. Din myndighed skal dog give samtykke til, at Rådgivningsenheden får adgang til jeres udbud i Ethics - herunder også jeres gældende SKI-aftaler.
  2. Det er også muligt at oprette en brugerprofil til din myndighed uden sammenkobling med SKI-login.

Når du har fået oprettet en brugerprofil, kan du selvstændigt oprette dine miniudbud.

Øvrige udbud oprettes af Rådgivningsenheden

Alle øvrige udbud skal oprettes af Rådgivningsenheden, uanset om vi skal assistere din myndighed, eller du selv vil gennemføre det fulde udbud. Når udbuddet er oprettet, inviterer Rådgivningsenheden via e-mail din myndigheds brugere, så I får adgang til de enkelte udbudssider.

Ønsker du at gennemføre et udbud gennem Rådgivningsenhedens løsning, kan du kontakte os her 

Tilgå Rådgivningsenhedens kontaktmodul i TOPdesk