Rådgivningsenhedens udbudssystem

Hænder på tastatur - foto af Glenn Carstens Peters - Unsplash

Rådgivningsenheden stiller i samarbejde med Mercell udbudssystemet ETHICS til rådighed for alle statslige myndigheder. ETHICS kan håndtere alle dele af udbudsprocessen elektronisk under overholdelse af de udbudsretlige regler.

Statslige institutioner kan frit og uden ekstra beregning benytte ETHICS til at gennemføre miniudbud under rammeaftaler, fx rammeaftaler under Statens Indkøbs-program eller SKI samt ved tilbudsindhentninger og annonceringer under tærskelværdierne med integration til udbud.dk

Gennemføres et EU-udbud i ETHICS, er der en brugerbetaling på 4.000 kr. ekskl. moms per offentliggjort udbud. ETHICS er integreret med Tenders Electronic Daily (TED).

Hvordan får du adgang til ETHICS?

Medarbejdere i statslige institutioner kan få adgang til ETHICS ved at tage kontakt til Rådgivningsenheden. 

Alle miniudbud, tilbudsindhentninger og annonceringer samt EU-udbud oprettes af Rådgivningsenheden, uanset om vi skal assistere din institution, eller du selv vil gennemføre det fulde udbud. Når udbuddet er oprettet, modtager du via e-mail en invitation med adgang til det pågældende udbud. 

Du bør være opmærksom på, at der gælder en række brugervilkår, der fastlægger de retningslinjer og betingelser, der gælder for brugen af ETHICS stillet til rådighed af Rådgivningsenheden.

Tilgå Rådgivningsenhedens kontaktmodul

Tilgå ETHICS, når du har fået tildelt adgang af Rådgivningsenheden

Tilgå brugervilkår for Rådgivningsenhedens udbudssystem ETHICS

Ønsker du hjælp af Rådgivningsenheden?

Rådgivningsenheden kan bistå statslige institutioner med udbudsjuridisk rådgivning under alle dele af en udbudsproces. Vi kan kvalitetssikre dit materiale, bistå med oprettelsen af hele udbuddet i ETHICS eller stå for projektledelsen gennem hele udbuddet. Denne type ydelser leverer vi mod særskilt betaling. Du kan kontakte os for at modtage et tilbud.

Øvrige spørgsmål

Ønsker du at oprette et dynamisk indkøbssystem eller anvende udbudssystemet til andre typer af indkøb, er du også velkommen til at kontakte Rådgivningsenheden for at høre nærmere.