Inden du går i gang

Står du og skal i gang med et indkøb, så tjek altid, om dit indkøb er omfattet af en indkøbsaftale under Statens Indkøbsprogram eller Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), som du skal anvende. Du skal også vurdere, om leverandører i andre EU-lande kan være interesserede i at byde på din opgave.

Har dit indkøb en forventet værdi under EU-tærskelværdierne, skal du altid starte med at vurdere, om kontrakten har en såkaldt klar grænseoverskridende interesse.

Et indkøb har klar grænseoverskridende interesse, hvis en virksomhed, som er etableret i og driver virksomhed i en anden EU-medlemsstat, kan være interesseret i at byde på opgaven. Vær opmærksom på, at du altid er forpligtet til at foretage en konkret vurdering af den enkelte kontrakts grænseoverskridende karakter.

Den statslige indkøbskaskade: Er der en rammeaftale, der dækker indkøbet. Ja. Benyt som udgangspunkt denne aftale. Nej. Er den forventede værdi af opgaven over 1. mio. kr.? Ja. Opgaven skal i EU-udbud. Nej. Har opgaven klar grænseoverskridende interesse. Nej. Indkøbsmæssige markedsvilkår. Ja. Er den forventede værdi over 100.000 kroner? Nej. Annoncering med en passende grad af offentlighed. Ja. Annoncering på udbud.dk.


*Den statslige indkøbskaskade jf. Cirkulære om indkøb i staten.