Inden du går i gang

Står du og skal i gang med et indkøb, så tjek altid, om dit indkøb er omfattet af en indkøbsaftale under Statens Indkøbsprogram eller Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), som du skal anvende. Du skal også vurdere, om leverandører i andre EU-lande kan være interesserede i at byde på din opgave.

Har dit indkøb en forventet værdi under EU-tærskelværdierne, skal du altid starte med at vurdere, om kontrakten har en såkaldt klar grænseoverskridende interesse.

Et indkøb har klar grænseoverskridende interesse, hvis en virksomhed, som er etableret i og driver virksomhed i en anden EU-medlemsstat, kan være interesseret i at byde på opgaven. Vær opmærksom på, at du altid er forpligtet til at foretage en konkret vurdering af den enkelte kontrakts grænseoverskridende karakter.

 

Er der en indkøbsaftale, der dækker indkøbet? (Statens Indkøbsprogram, SKI, ministerielle aftaler mv.)

Ja

Benyt som udgangspunkt denne aftale

Nej

   
Er den forventede værdien af opgaven over 1 mio. kr.?

Ja

Opgaven skal udbydes i EU-udbud

Nej

   
Har opgaven klar grænseoverskridende interesse?

Ja

Annoncering på udbud.dk

Nej

   
Indkøb på markedsmæssige vilkår