Ny rådgivningsenhed skal styrke statens indkøb

01-04-2019
Rådgivning

I dag den 1. april åbner et nyt statsligt kompetence- og videncenter under navnet ”Rådgivningsenheden – Statens indkøb”.

Enheden hjælper ministerier, styrelser og øvrige statslige institutioner med at lave gode indkøb, sende opgaver i udbud og indgå kontrakter af høj faglig kvalitet. Rådgivningsenheden bliver bemandet med eksperter fra Moderniseringsstyrelsen og fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Direktør i Moderniseringsstyrelsen, Poul Taankvist: 

Nu kan vi i fællesskab hjælpe vores indkøbere og udbudskonsulenter i staten med løsningsorienteret rådgivning, værktøjer og viden, der gør det nemmere at indgå indkøbsaftaler, sende opgaver i udbud og indgå kontrakter. Det reducerer ikke bare statens udgifter til eksterne konsulenter, men styrker og udvikler også medarbejdernes kompetencer gennem nye netværk, kurser og mentor-forløb.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

Vi får samlet en masse viden om udbud i staten på et sted. Den viden skal vi bruge til at lave enkle og effektive processer, når vi i staten køber ind. Det vil være til gavn for både ordre- og tilbudsgivere. Samtidig kan vi fremme effektiv konkurrence om de offentlige opgaver, hvilket i sidste ende vil komme borgerne til gode.

Moderniseringsstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen etablerer den 1. april ”Rådgivningsenheden – Statens indkøb”. Det sker, efter at regeringen i december 2017 besluttede at hjemtage en række juridiske opgaver, som ellers blev løst af eksterne rådgivere.

Den nye enhed bistår ministerier, styrelser og øvrige statslige institutioner med juridisk, praktisk og kommerciel rådgivning. Samtidig understøtter enheden en fælles videnopbygning, som tager afsæt i de to styrelsers omfattende erfaring med indkøb og udbudsregler.

I Rådgivningsenheden vil der være fokus på at skabe effektiv konkurrence om de offentlige indkøb, som der rådgives om. Rådgivningen vil desuden blive givet med henblik på at eliminere unødvendige omkostninger for både ordre- og tilbudsgiver.

Rådgivningsenheden er bemandet med statens egne udbudseksperter fra Moderniseringsstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Til at begynde med tilbyder den nye rådgivningsenhed en række basisydelser. Frem mod 2020 kommer der flere ydelser til, som man kan tilkøbe.

Ministerier, styrelser og andre statslige institutioner kan kontakte ”Rådgivningsenheden – Statens indkøb” via statensindkob.dk eller via en hotline på telefon 20 41 78 45.