Ny vejledning til indkøb af juridiske ydelser

12-11-2019
Viden

Moderniseringsstyrelsen har efter ønske fra flere statslige institutioner udarbejdet en ny vejledning til brug for indkøb af juridiske ydelser. Vejledningen er blevet både forenklet og konkretiseret.

Bygning. Foto af Sebastian Pichler - Unsplash

Når du indkøber juridisk bistand til eksempelvis et større projekt, bør disse indkøb indgå som en naturlig del af projektstyringen.

I den forbindelse er det vigtigt, at du løbende er opmærksom på, hvilke dele af opgaverne, som med fordel kan løses ved brug af egne kompetencer. Derudover bør du også have fokus på at skabe rammer for et godt samarbejde med rådgiveren.

Hent vejledningen hos Moderniseringsstyrelsen (vejledningen er opdateret marts 2021 af Økonomistyrelsen)