Nye tærskelværdier for udbud i 2020-2021

01-11-2019
Viden

EU-Kommissionen har netop offentliggjort tærskelværdierne for 2020-2021. De er generelt reguleret en anelse ned. Fx bliver tærskelværdien for bygge- og anlægskontrakter ca. 2 mio. kr. lavere end den gældende tærskelværdi. Tjek beløbsgrænserne nu, så du kender til ændringerne, når du skal foretage indkøb i det nye år.

EU flag der flagrer i vinden
Foto: Markus Spiske - Unsplash

For dig som statslig ordregiver, betyder det, at du skal være opmærksom på, at der fra 1. januar 2020 gælder andre beløbsgrænser, når du skal udbyde opgaver.

Det er en god ide, at du allerede nu tjekker beløbsgrænserne, så du er forberedt, når du skal i gang med dine indkøb og udbud i 2020. Selv mindre justeringer af beløbsgrænserne kan have betydning for, om du skal lave et EU-udbud.

Offentliggør du et udbud til og med december 2019 og med levering af ydelsen eller varen i 2020, er det de gældende tærskelværdier for 2018-2019, du skal rette dig efter. Udbud, du offentliggør efter 1. januar 2020, er omfattet af de nye tærskelværdier for 2020-2021.

Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig kontrakt er omfattet af. Hvert andet år offentliggør Europa-Kommissionen modværdierne i medlemslandenes nationale valutaer. Fastsættelsen af beløbsgrænserne i national valuta sker på grundlag af kursudviklingen de foregående to år. EU-Kommissionen har den 31. oktober 2019 i meddelelse 2019/C 370/01 offentliggjort tærskelværdierne for 2020-2021.