Jylland og Fyn: Kom med i netværk om statslige indkøb og udbud

22-10-2019
Netværk

Er du ansat i staten og arbejder i Jylland, på Fyn eller uden for hovedstadsområdet på Sjælland? Rådgivningsenhedens netværk og mentorordninger er for alle statslige ansatte, der arbejder med indkøb og udbud i hele Danmark. Er der efterspørgsel på det, kan vi oprette et netværk i din region.

Tre personer taler sammen ved et bord
Foto: Tim Gouw - Unsplash

Der er stor interesse for Rådgivningsenhedens netværk for statslige udbudskonsulenter og indkøbere. Arbejder du med indkøb i staten, og bor du fx i Jylland, så hører vi meget gerne fra dig, hvis du har lyst til at deltage i et af vores netværk.

Du kan komme med i et af de eksisterende netværk, eller vi kan tilbyde at etablere et netværk i din region. Vi har fx modtaget flere henvendelser fra statslige indkøbere, der gerne vil være med i et netværk i Midtjylland. Kontakt os endelig, hvis du også vil netværke med andre statslige indkøbere i Midtjylland.

Rådgivningsenhedens netværk har til formål at understøtte videndeling på tværs af de statslige institutioner.

Vi har allerede etableret følgende netværk i hovedstadsområdet:

Netværk for erfarne udbudsjurister

Netværk for mentees

Mentorordning for udbudskonsulenter/jurister i hele landet

Vores mentorordning er også landsdækkende. Rådgivningsenheden formidler kontakten mellem mentorer og mentees og sørger for, at mentorrelationen kommer godt i gang.

Mentorerne arbejder i det daglige med indkøb og udbud i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen eller andre statslige institutioner.

Tilbuddet er rettet mod ansatte i staten, der er forholdsvis nye på udbudsområdet - fx med en ansættelse inden for udbudsområdet på under et år. Ordningen er baseret på mentorernes frivillige indsats, og mentee’ernes deltagelse er gratis.

Arbejder du uden for hovedstadsområdet, og har du lyst til at være mentor for en ny kollega inden for indkøbsområdet, så hører vi også meget gerne fra dig.

Deltagelse i alle Rådgivningsenhedens netværk og mentorordning er gratis.

Læs mere og tilmeld dig