Spørgsmål og svar: Hvordan skal forbigåede tilbudsgivere underrettes om indgåelse af en rammeaftale med direkte tildeling (kaskademodel)?

22-10-2019
Stand-still og kontraktindgåelse

Som ordregiver skal du, jf. udbudslovens § 171, hurtigst muligt og samtidigt underrette alle berørte tilbudsgivere skriftligt om, hvilke beslutninger ordregiveren har truffet ved tildeling af rammeaftaler.

To personer kigger på en bærbar computer

Dette betyder, at forbigåede tilbudsgivere, der har afgivet et antageligt tilbud men ikke tildeles en rammeaftale, skal underrettes om det vindende tilbuds karakteristika og de relative fordele, i relation til de enkelte underkriterier og delkriterier.

Når der er tale om rammeaftaler med flere leverandører og direkte tildeling efter en kaskademodel, vil det betyde, at alle de tilbud, der antages på en rammeaftale, skal betragtes som ”vindende tilbud”. Er der eksempelvis tale om en kaskademodel med tre leverandører, skal de forbigåede tilbudsgivere derfor underrettes om de tre antagne tilbuds karakteristika og relative fordele.

Underretningen skal sikre, at de centrale elementer belyses, så det også er tydeligt for de forbigåede tilbudsgivere, hvad der har været væsentligt og udslagsgivende ved bedømmelsen af de vindende tilbud. Dette skal gøre tilbudsgiverne i stand til at kontrollere, om ordregiveren har gennemført evalueringen i overensstemmelse den oplyste evalueringsmetode.

Herudover skal de forbigåede tilbudsgivere også underrettes om bl.a. navnene på vindende tilbudsgivere og udløb af standstill perioden.