Få rådgivning om SKI’s rammeaftaler

24-09-2019
Rådgivning

Som indkøber i staten skal du bruge forskellige indkøbsaftaler under Statens Indkøbsprogram, som varetages både af Moderniseringsstyrelsen og SKI - Staten og Kommunernes Indkøbsservice. Vi har fået en del spørgsmål i Rådgivningsenheden om, hvem der har ansvaret for de forskellige aftaler, og hvem der skal kontaktes, hvis der opstår spørgsmål om aftalerne. Få svaret her.

Hænder på tastatur

I praksis kan det være svært at sondre mellem, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til en aftale.

Det fremgår af aftalerne under Statens Indkøbsprogram, om det er SKI eller Moderniseringsstyrelsen, der har udbudt aftalen og som derfor kan kontaktes for hjælp.

SKI vejleder om deres aftaler. Det vil sige, at hvis du fx er i tvivl, om udvikling af en digital løsning er dækket af indholdet i aftalen 02.15 It-rådgivning eller 02.17 It-konsulenter, så kontakter du SKI. Har du spørgsmål til proceduren i en aftale, fx en direkte tildeling eller til de dokumenter du skal udfylde ved et miniudbud, er det også SKI, du kontakter.

Er det derimod juridisk kvalitetssikring af et miniudbudsmateriale, du har behov for, så er det en rådgivningsydelse, du kan købe hos os i Rådgivningsenheden.

Har du spørgsmål til, hvordan du skal tilrettelægge dit indkøb - også uden for de forpligtende aftaler, eller har du behov for hjælp til at afdække, hvilke muligheder du har, og hvordan du får en tilrettelagt en effektiv indkøbsproces, så kontakter du Rådgivningsenhedens hotline helt gratis på telefon 20 41 78 45.

Læs mere om Rådgivningsenhedens hotline

Hvert ministerområde har mindst én koncernindkøber, der er udpeget til at koordinere, kvalitetssikre og administrere indkøbsbehovet på det pågældende ministerområde. Har du spørgsmål til din koncerns brug af aftalerne under Statens Indkøbsprogram, er det en god ide at starte med at kontakte din koncernindkøber.

SKI, Moderniseringsstyrelsen og Rådgivningsenheden har et tæt samarbejde om at hjælpe de statslige institutioner i brugen af aftalerne under Statens Indkøbsprogram og de øvrige aftaler hos SKI.

Aftalerne under Statens Indkøbsprogram er som udgangspunkt forpligtende for alle statslige institutioner. Nogle af aftalerne håndteres af Moderniseringsstyrelsen og andre af SKI. Derudover skal SKI’s øvrige aftaler via den statslige indkøbskaskade som udgangspunkt anvendes, medmindre det ikke vurderes hensigtsmæssigt.

Aftaler omfattet af Statens indkøbsprogram (Moderniseringsstyrelsen)

Se SKI-aftalerne (SKI)

Find din koncernindkøber (Moderniseringsstyrelsen)