Lær alt om aktindsigt ved indkøb og udbud

04-09-2019
Kompetenceudvikling

Kom på kursus i aktindsigt den 25. september 2019 og bliv undervist af de to garvede udbudseksperter: Rasmus Horskjær Nielsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Hans Christian Holdt fra Moderniseringsstyrelsen.

Kurset giver dig en unik mulighed for at få gennemgået de vigtigste aspekter ved aktindsigtssager helt særligt rettet mod de typer af aktindsigt, du kan blive mødt med, når du gennemfører et udbud.

Underviserne kan trække på mangeårig erfaring med udbudsret, og de har desuden begge siddet med i den gruppe af embedsmænd, der bistod udbudslovsudvalget med at udforme Danmarks første udbudslov.

Rasmus Horskjær Nielsen er til daglig chefkonsulent i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor han er udnævnt som specialist i udbudsret. Sideløbende med jobbet i styrelsen er Rasmus tilknyttet Syddansk Universitet, hvor han underviser og skriver ph.d. om evalueringsmetoder ved udbud.

Hans Christian Holdt er chefkonsulent i Moderniseringsstyrelsen og rådgiver i det daglige om udbudsret og forvaltningsret, herunder i forhold til snitfladerne mod aktindsigt og persondataret. Han var været medlem af Udbudslovsudvalgets sekretariat og har varetaget andre større politiske sager på indkøbsområdet. Siden 2009 har Hans Christian arbejdet med bl.a. rådgivning om udbudsret og forvaltningsret i Statens Indkøb i Moderniseringsstyrelsen, ligesom han har det faglige ansvar for håndtering af aktindsigtssager.

Du får en gennemgang af reglerne om aktindsigt med fokus på den praktiske håndtering og behandling af aktindsigtsanmodninger i forbindelse med indkøbssager og gennemførsel af udbud.

Kurset giver dig en grundig indsigt i:

 

  • Hvornår du skal anvende reglerne om offentlighed i udbudsloven, offentlighedsloven og forvaltningsloven.
  • Hvilke undtagelser til aktindsigt der kan være relevante at overveje.
  • Hvordan reglerne om meroffentlighed skal forstås.
  • Hvordan en aktindsigtssag behandles i praksis.
  • Hvad en afgørelse om aktindsigt skal indeholde.
  • Klageadgang.

 

Tid og sted

Onsdag den 25. september 2019 kl. 9.00-13.00 i Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K,   

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der skal stå for den praktiske behandling af aktindsigtsanmodninger. Det er en fordel, at du har en grundlæggende viden om indkøb og udbud.

Pris

Pris pr. deltager inkl. forplejning er 2.950 kr. ekskl. moms. 

Tilmelding

Tilmelding sker via Campus i linket til øverst til højre.