Spørgsmål og svar: Skal ordregiver kræve udskiftning af en støttende virksomhed?

04-09-2019
Udvælgelse, egnethed og dokumentation

Ordregiver skal give mulighed for, at ansøger/tilbudsgiver kan udskifte den støttende enhed, som ansøger/tilbudsgiver har angivet at ville basere sin opfyldelse af et af mindstekravene til egnethed på, hvis virksomheden ikke opfylder dette krav.

Baserer ansøger/tilbudsgiver sig på en støttevirksomhed, skal ordregiver, ud over dokumentation fra ansøger/tilbudsgiver, endvidere verificere, at de enheder, som denne baserer sig på, kan dokumentere, at de opfylder de relevante minimumskrav til egnethed, og at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. udbudslovens § 144, stk. 4. Ordregiver skal foretage en samlet vurdering af egnethed for ansøger/tilbudsgiver og alle dens støttevirksomheder, således at de tilsammen opfylder de stillede minimumskrav til egnethed.

Såfremt en støttevirksomhed ikke kan opfylde et relevant krav til egnethed, skal ordregiveren kræve, at ansøger/tilbudsgiver erstatter enheden jf. § 144, stk. 5.

Ordregiver skal fastsætte en passende frist for ansøger til at erstatte støttevirksomheden. Efter udskiftning skal ordregiver verificere, at den nye støttevirksomhed opfylder det relevante egnethedskrav. Ansøger/tilbudsgiver har derfor ret til at udskifte en støttevirksomhed, hvis støttevirksomheden ikke opfylder kravene til egnethed.

Ordregiveren kan kun acceptere en erstattende enhed, når det vurderes, at erstatningen ikke kan have haft afgørende betydning for udvælgelsen, jf. lovbemærkningerne til § 144, stk. 5. Det kan have haft betydning for udvælgelsen, hvis man eksempelvis har udvalgt en tilbudsgiver på baggrund af en reference fra den støttende virksomhed. Ordregiveren skal således, inden erstatningen, foretage en vurdering af udvælgelsen af den nye enhed.

Ordregiver skal således give mulighed for, at ansøger/tilbudsgiver kan udskifte den støttende enhed, som ansøger/tilbudsgiver har angivet at ville basere sin opfyldelse af et af mindstekravene til egnethed på, hvis virksomheden ikke opfylder dette krav.

Dette understøttes bl.a. af Klagenævnet for Udbuds kendelse af den 18. januar 2019, ALSTOM Transport Danmark A/S mod DSB.