Ny vejledning fra Rådgivningsenheden om inhouse aftaler i staten

20-04-2020
Viden og værktøjer

Hvornår er der tale om inhouse aftaler, der ikke er omfattet af udbudsloven, og hvordan skal de håndteres i praksis? Det har en del statslige indkøbere spurgt Rådgivningsenheden om. I en ny vejledning gennemgår vi, hvornår betingelserne er til stede for de forskellige typer inhouse aftaler.

Grafik med vejledning og eksempler på sider fra vejledning

Inhouse aftaler er kort sagt interne aftaler, hvor en myndighed selv løser en opgave, eller hvor en anden myndighed sættes til at løse opgaver. Denne type kontrakter er ikke omfattet af udbudslovens regler. Der er dog en række forhold, der skal være til stede, for at du kan anvende inhouse aftalerne.

Rådgivningsenhedens nye vejledning Inhouse aftaler i staten er målrettet statslige indkøbere og giver en grundlæggende indsigt i begrebet inhouse aftaler i en statslig kontekst. 

Via praktiske eksempler og illustrationer giver vejledningen overblik over, hvornår der er tale om forskellige typer af inhouse aftaler, og hvornår betingelserne for inhouse er til stede. 

Du får fx gennemgået begreber som ”klassisk inhouse”, ”Udvidet inhouse kontrakter”, "horisontale samarbejdsaftaler, ”kontrolkriteriet” og ”virksomhedskriteriet”.

Vejledningen er på 30 sider og kan hentes gratis på Rådgivningsenhedens hjemmeside.

Hent vejledningen Inhouse aftaler i staten