Nye ansigter i Rådgivningsenheden

18-08-2020
Om os

I løbet af sommeren er der kommet nye ansigter til i Rådgivningsenheden. Nu står Janne, Heidi, Sena, Fahad og Arly klar til at hjælpe dig, når du kontakter os.

Der er stigende efterspørgsel på bistand fra Rådgivningsenheden, så vi er glade for at kunne byde velkommen til en håndfuld nye medarbejdere, der skal være med til at løse de mange opgaver.

Janne, Heidi og Fahad er alle udbudsjurister og vil svare på spørgsmål gennem vores hotline og yde sparring og rådgivning ved konkrete indkøb og udbud.

Heidi Katja Petersen er uddannet cand.jur. fra Syddansk Universitet og har skrevet kandidatafhandling om ordregivers undersøgelsespligt i forbindelse med tilbudsevalueringen, herunder en analyse af Klagenævnet for Udbuds praksis i forbindelse hermed.

Fahad Anjum er uddannet cand.merc. jur. fra CBS har særlig erfaring med udbud på IT-konsulentområdet og har i sin kandidatafhandling beskæftiget sig med strategisk prissætning ved sortimentsudbud og ordregivers muligheder for at gribe ind i forbindelse hermed.

Janne Kristine Lauersen kommer fra en stilling som advokat og har både erfaring med udbud, kontraktforhandlinger og fortolkning.

Offentligret, aktindsigt og IT-ret

Ud over en styrkelse inden for udbudsretten, har vi også styrket vores kompetencer inden for offentligret, aktindsigt og IT-ret.

Sena Zahirovic skal arbejde med offentligret og forvaltningsret og kan i regi af Rådgivningsenheden hjælpe med aktindsigtsanmodninger i forbindelse med indkøb og udbud, ligesom hun kan rådgive om digital forvaltning i forbindelse med udbud af IT-systemer.

Arly Carlquist er specialiseret inden for IT- og IP-ret og kommercielle kontrakter. Han har arbejdet i 25 år som advokat og har mangeårig erfaring med udarbejdelse af en lang række forskellige IT-kontrakter.

Vi glæder os til, at du skal hilse på jeres nye kollegaer her i Rådgivningsenheden. Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til de nævnte specialeområder.

Læs mere om alle rådgiverne og deres ekspertiser her