Se svar på mange af sommerens udbudsspørgsmål

19-08-2020
Viden

Hvad er konsekvenserne, når en tilbudsgiver overskrider fristen for at fremlægge dokumentation, og hvilke muligheder har jeg for at forlænge fristen? Det er et af mange spørgsmål, som Rådgivningsenheden har fået i hotlinen i juli. Vi har samlet vores svar på en række af de spørgsmål, som er tikket ind i sommerferien.

Billede af kornmark - foto af Michela - Unsplash

Spørgelysten har været stor, og vi har modtaget mange gode spørgsmål – lige fra hvad konsekvensen er, når en tilbudsgiver overskrider fristen for fremlæggelse af dokumentation, til annullation ved tilbudsindhentning, og til hvordan klageadgangen er ved indkøb under tærskelværdien.

Nu kan du se vores svar på en række spørgsmål i vores samling her på hjemmesiden.

 

Gå til oversigten med spørgsmål og svar

 

- Og for øvrigt så var svaret på spørgsmålet, om konsekvenser for overskridelse af fristen for fremlæggelse af dokumentation og mulighederne for forlængelse:

Udbudsreglerne fastslår, at der før kontrakttildeling skal fremlægges dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD'et, jf. udbudslovens § 151, stk. 1. Samme bestemmelse fastslår, at ordregiveren skal fastsætte en passende tidsfrist for tilbudsgiveren til at fremlægge dokumentationen.

Ifølge lovbemærkningerne til § 151 skal ordregiver udelukke en tilbudsgiver, der ikke fremlægger dokumentation inden udgangen af en passende fastsat tidsfrist.

Når du fastsætter fristen, skal du være opmærksom på, at virksomheder uden ugrundet ophold skal kunne fremlægge den krævede dokumentation. Fristen skal derfor modsvare administrationstiden hos de relevante myndigheder, som udsteder dokumentationen, tillagt rimelig anmodnings- og fremsendelsestid hos virksomheden.

For danske virksomheder kan serviceattesten udgøre dokumentation for udelukkelsesgrundene. Denne attest skal rekvireres hos Erhvervsstyrelsen, og en tidsfrist på to en halv uge er som udgangspunkt passende for danske virksomheder til at fremsende den samlede dokumentation.

Når ordregiveren fastsætter en passende tidsfrist for dokumentation fra udenlandske virksomheder, kan det ske på flere måder.

Det kan eksempelvis ske ved kontakt til myndighederne i det pågældende land eller ved kontakt til den konkrete virksomhed.

Der kan opstå forhold, som betyder, at fristen ikke længere kan anses for passende. Det kan være en længere sagsbehandlingstid end forventet samt andre forhold, der ikke kan tilskrives virksomheden. I disse situationer vil ordregiveren kunne forlænge fristen med henblik på at skabe en passende tidsfrist, så længe årsagen bag den manglende overholdelse ikke kan tilskrives virksomheden.

I vores vejledning om dokumentation findes svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man skal indhente dokumentation for oplysninger i ESPD’et.

 

Hent Rådgivningsenhedens vejledning: Dokumentation for ikke-udelukkelse, egnethed og udvælgelse (pdf)