Nyt udbudssystem fra Rådgivningsenheden

27-02-2020
Viden og værktøjer Om os

Fra den 9. marts 2020 stiller Rådgivningsenheden i samarbejde med Inno:vasion udbudssystemet Ethics til rådighed for alle statslige myndigheder.

Foto af hænder og laptop - Helloquence - unsplash
Foto: Headway - Unsplash

Udbudssystemet kan sikre 100 % elektronisk gennemførelse af alle udbudsprocesser, tilbudsindhentninger og miniudbud omfattet af udbudsloven.

Du køber adgang til at gennemføre dit udbud via Rådgivningsenheden - uden krav om køb af licenser.

Adgangen er ikke betinget af, om Rådgivningsenheden bistår dig med hjælp til udbud, eller om vi yder dig anden form for juridisk sparring.

Kontakt Rådgivningsenhedens hotline på 30 35 28 18, hvis du vil have adgang til udbudssystemet.

Kravet om at gennemføre elektroniske udbud gælder for udbud offentliggjort ved udbudsbekendtgørelser fra den 1. juli 2018, og omfatter kontrakter, der indgås efter udbudslovens afsnit II (EU-udbud) og III (Light-regimet) og forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Al kommunikation i relation til udbuddet som modtagelse af ansøgninger og tilbud, herunder ESPD, spørgsmål og svar osv. skal derfor foregå elektronisk.

Du skal være opmærksom på, at dette også gælder for miniudbud, der gennemføres under en rammeaftale, hvor rammeaftalen er udbudt efter 1. juli 2018.

Mød vores rådgivere på Statens Indkøbskonference den 2. april 2020, og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.