Få hele pakken med udbudsskabeloner

01-01-2020
Viden

Har du brug for udbudsskabeloner til dit indkøb eller udbud, så hent dem gratis hos Rådgivningsenheden. Vi har nu opdateret hele samlingen og udvidet med flere skabeloner, så du ikke behøver at gå i gang fra bunden selv.

Du finder både skabeloner til varekøb og indkøb af tjenesteydelser over og under tærskelværdierne, ligesom vi har skabeloner til indkøb via kontrakter og rammeaftaler.

Vi har målrettet skabelonerne til indkøb og udbud i staten. Du sparer tid og ressourcer ved at bruge vores skemaer og skabeloner - og alle dokumenter er kvalitetssikret af Rådgivningsenhedens udbudsjurister.

Skabelonerne hjælper dig igennem hele indkøbs- eller udbudsprocessen. Foretager du mindre indkøb, er der hjælp til alt fra overvejelser om rammerne for dit indkøb, til opfordringsbreve over kontrakt eller standardbetingelser.

Desuden har vi pakker til EU-udbud med alt fra vejledning til udfyldelse af udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kontrakt og evalueringsrapport, du skal bruge i processen.

Du kan trygt bruge skabelonerne, da vi løbende sørger for at kvalitetssikre indholdet, så det altid er i overensstemmelse med seneste praksis og ny lovgivning.

Rådgivningsenheden har nu skabelonpakker til:

  • Indkøb af tjenesteydelser under tærskelværdierne
  • Varekøb under tærskelværdierne
  • EU-udbud af tjenesteydelser
  • EU-udbud af varekøb
  • Aktindsigt

Se hele oversigten med skabeloner

Har du forslag til nye skabeloner, eller mangler du en i oversigten, er du velkommen til at kontakte til os. Vi udvider løbende vores samling for at understøtte dit indkøb bedst muligt.

Få en hurtig introduktion til vores udbudsskabeloner af Kamilla Stark Lønsmann, rådgiver og udbudsjurist i Rådgivningsenheden: