Information og vejledning om offentlige indkøb i lyset af corona er opdateret per 19. juni 2020

25-06-2020
Viden

Statsinstitutioners adgang til at forudbetale er blevet forlænget, så der er adgang til at yde forudbetaling for enkeltleverancer på 1 mio. kr. (ekskl. moms) eller derunder, der finder sted i perioden til og med 31. oktober 2020.

Der opfordres fortsat til at udvise fleksibilitet over for leverandører til staten, og de øvrige dispensationer mv. på indkøbsområdet opretholdes til og med 31. oktober 2020.

Du kan læse mere om offentlige indkøb i lyset af coronavirus på Økonomistyrelsens hjemmeside