Overvej bestemmelser om coronakonsekvenser i kontrakten

06-05-2020
Viden Rådgivning

COVID-19-krisen har vidtrækkende konsekvenser og vil præge kontraktforhold verden over i en længere periode. For kontrakter, der indgås nu, er denne situation kendt for parterne, og der er dermed ikke tale om force majeure. Ved at sætte bestemmelser ind i kontrakten, kan der tages højde for situationen nu og fremadrettet.

Tre mundbind på bord

Rådgivningsenheden anbefaler, at ordregivere udarbejder konkrete bestemmelser i offentlige kontrakter, der tager højde for eventuelle udfordringer, der kan opstå som følge af coronakrisen. Bestemmelserne kan beskrive, hvordan kontraktens parter vil håndtere udfordringerne, og de konsekvenser coronapandemien har eller kan få i forhold til kontraktforholdet.

Det kan fx være bestemmelser der:

  • håndterer parternes ansvar og forpligtelser i situationer, som hvor hele eller væsentlige dele af leverandørens eller ordregivers organisation bliver yderligere påvirket af den aktuelle coronasituation.
  • indeholder tiltag om, hvordan parterne sammen håndterer situationen, fx ved etablering af en ændret samarbejdsorganisation, så længe situationen er aktuel.
  • stiller krav til den misligholdende part om at fremlægge en plan for håndtering af situationen og den forventede varighed af den eller de konkrete handlinger, der skal afhjælpe situationen.
  • indeholder en varslingsprocedure for parterne, såfremt den beskrevne situation er opstået.

Det vil afhænge af karakteren af det konkrete indkøb og kontraktens varighed, hvilke bestemmelser der kan være relevante, og hvad de konkret bør indeholde.

Kontakt Rådgivningsenheden

Du kan kontakte vores hotline på 30 35 28 18, hvis du har behov for sparring eller rådgivning i forhold til, hvad du skal være opmærksom på ved kommende udbud.