Offentlige indkøb – fremryk betalinger og udvis fleksibilitet

26-03-2020
Viden

Coronavirus påvirker danske virksomheder voldsomt. Offentlige myndigheder kan hjælpe med at udvise fleksibilitet og fastholde det gode samarbejde med private leverandører. Mere lempelige regler og klare retningslinjer skal hjælpe statslige institutioner og leverandører.

Armeringsbeton uden på en væg

Regeringen har indgået en aftale med alle Folketingets partier om, at det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem den ekstraordinære økonomiske situation som følge af coronavirus.

I en periode frem til 31. oktober 2020 bliver der derfor dispenseret fra en række regler med henblik på at skabe øget likviditet hos leverandørerne. En konsekvens af ændringerne er, at det offentlige overtager en vis risiko for, at der kan opstå uoverensstemmelser mellem det, der er betalt for, og det, der senere bliver leveret.

Der er tale om tre tiltag. Det offentlige opfordres til at:

  • Fremrykke alle betalinger
  • Forudbetale leverancer, der finder sted frem mod 1. juli 2020, og som har en værdi på op til 1 million kroner ekskl. moms.
  • Om muligt at undlade at opkræve bod, hvis en aftale bliver misligholdt som følge af coronavirus.

Læs mere hos Økonomistyrelsen