Spørgsmål og svar: Hvornår kan man overgå til udbud med forhandling?

19-11-2020
Udbudsformer

I kan, jf. udbudslovens § 61 stk. 1, nr. 2, overgå til udbud med forhandling, når der i forbindelse med et offentligt eller begrænset udbud kun afgives ikkeforskriftsmæssige eller uacceptable tilbud.

Rådgiver Niels Tiedemann

Rådgivningsenheden har fået et spørgsmål om muligheden for at overgå til udbud med forhandling i en konkret situation, hvor et tilbud indeholdt et forbehold over for prissætningen, og et andet tilbud ikke levede op til nogle mindstekrav.

Spørgsmålet lød:

Vi har modtaget to tilbud, hvor det ene tilbud indeholdt et forbehold over for prissætningen, som ikke kan kapitaliseres, mens det andet tilbud ikke levede op til nogle mindstekrav. Begge tilbud levede op til de fastsatte kriterier for egnethed og udelukkelse og var afgivet i overensstemmelse med udbudsprocedurens formelle krav. Kan vi overgå til udbud med forhandling, og hvis ja, skal vi så offentliggøre en ny udbudsbekendtgørelse?

I kan, jf. udbudslovens § 61 stk. 1, nr. 2, overgå til udbud med forhandling, når der i forbindelse med et offentligt eller begrænset udbud kun afgives ikkeforskriftsmæssige eller uacceptable tilbud.

Ved ikkeforskriftsmæssige tilbud forstås tilbud, der enten:

  • ikke lever op til kravene i udbudsmaterialet
  • er modtaget for sent
  • foreligger beviser for ulovlig samordning eller bestikkelse 
  • er unormalt lave.

Ved uacceptable tilbud forstås tilbud, som er:

  • indgivet af tilbudsgivere, som ikke lever op til de fastsatte minimumskrav til egnethed 
  • overstiger det af ordregiveren på forhånd fastsatte budget.

Da de to tilbud indeholder forbehold eller ikke lever op til mindstekrav, er der tale om tilbud, der ikke lever op til kravene i udbudsmaterialet. De kan dermed betegnes som ikkeforskriftsmæssige tilbud. I opfylder således betingelserne for at overgå til udbud med forhandling.

I denne situation kan I overgå til udbud med forhandling uden at offentliggøre en ny bekendtgørelse, jf. udbudslovens § 61, stk. 4, hvis alle tilbudsgivere under den forudgående procedure har afgivet tilbud i overensstemmelse med procedurens formelle krav, og hvis de alle opfylder kravene i udbudslovens § 159, stk. 2, 2. pkt., nr. 1-3.

Da de to tilbud levede op til de fastsatte minimumskriterier for egnethed og udelukkelse og var afgivet i overensstemmelse med udbudsprocedurens formelle krav, kan I også undlade at offentliggøre en ny udbudsbekendtgørelse.