Grøn strategi for det offentlige indkøb

29-10-2020
Rådgivning Viden og værktøjer

Regeringen har i dag præsenteret en strategi for, hvordan den offentlige sektors indkøb kan bidrage til den grønne omstilling.

Publikationer på bord med regeringens strategi for grønne offentlige indkøb

Hvert år køber det offentlige ind for samlet set 380 milliarder kroner – fra mad i børnehaver, medicin og hospitalsudstyr til biler, byggeri og anlæg.

Med strategien ’Grønne indkøb for en grøn fremtid’ sætter regeringen nu en udvikling i gang, hvor de offentlige indkøb bliver en afgørende forandringsmotor for at nå målsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Nye beregninger viser nemlig, at de offentlige indkøb belaster klimaet med 12 tons CO2 om året. Heraf bliver ca. 4 mio. tons udledt i Danmark.

Det er første gang, der sættes tal på klimabelastningen ved offentlige indkøb, og ambitionen er, at niveauet skal reduceres markant frem mod 2030.

Læs pressemeddelelsen fra Finansministeriet:

Bæredygtighed og klima skal være pejlemærker for offentlige indkøb for 380 mia. kroner 

Hent publikationen (pdf) hos Finansministeriet:

Grønne indkøb for en grøn fremtid - strategi for grønne offentlige indkøb

Rådgivningsenhedens kollegaer fra Økonomistyrelsen har stået i spidsen for arbejdet med strategien. Du er således også velkommen til at kontakte Rådgivningsenheden, hvis du vil drøfte, hvordan du kan arbejde nærmere med grønne indkøb i din organisation.