Kan notarpåtegnede egenerklæringer anvendes som dokumentation for indholdet af ESPD’et for en udenlandsk virksomhed?

09-09-2020
Viden

Dette spørgsmål har vi modtaget i Rådgivningsenhedens hotline, som du kontakter på 30 35 28 18. Og svaret er: Ja, en udenlandsk virksomheds notarpåtegnede egenerklæringer kan anses som gyldig dokumentation for indholdet af ESPD’et.

Foto af EU-flag foran bygning

Virksomheder fra andre lande i EU/EØS skal fremlægge den dokumentation, der fremgår af eCertis. Det betyder også, at det er tilstrækkeligt, at udenlandske virksomheder leverer de dokumentationstyper, som medlemsstaten har oplyst til eCertis.

En virksomhed kan også vælge at aflevere anden dokumentation end den, der fremgår af eCertis, og som er krævet af ordregiver, såfremt dokumentationen lever op til kravene i udbudslovens § 153.

Hvis den fremsendte dokumentation giver anledning til tvivl, er ordregiver forpligtet til at foretage en effektiv kontrol af dokumentationen.

Læs flere af vores svar på spørgsmål fra hotlinen her

Hvad er eCertis?

I udbud, hvor ansøgere eller tilbudsgivere fra andre EU-medlemslande deltager, kan ordregivere anvende Europa-Kommissionens online database eCertis til at identificere dokumentation fra andre EU-medlemsstater.

Ansøgere eller tilbudsgivere kan bruge eCertis til at identificere den dokumentation, der stilles krav om under udbud i andre EU-medlemslande.

eCertis har et dansk interface og udvidede søgemuligheder. Det er udformet som et opslagsredskab, og oplysningerne i systemet opdateres af de nationale myndigheder i de enkelte EU-medlemslande.

Vejledningen eCertis – Sådan virker det fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver en grundig gennemgang af, hvordan du finder frem til de rette udenlandske certifikater i databasen.

Læs mere i vejledningen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: eCertis – sådan virker det