Skal din myndighed med i et fælles udbud af jobannoncer?

10-09-2020
Netværk

Rådgivningsenheden arbejder i øjeblikket på at gennemføre et fællesstatsligt udbud af jobannoncer på vegne af en række myndigheder. Er din organisation også interesseret i at være med, eller vil du høre mere om vores arbejdsgruppe, så er det nu, du skal kontakte os.

Foto af kvinde der skriver på Post It

Jobannonceringsområdet er et komplekst område, og statslige institutioner har både forskellige rekrutteringsprocedurer og behov for annoncering af ledige stillinger. Nogle ministerier har en Koncern HR funktion, hvor andre har decentraliseret annonceringen, så de statslige enheder selv står for indkøbet.

Rådgivningsenheden tilbyder nu at koordinere et fællesstatsligt udbud på området, så myndighederne kan spare tid og ressourcer.

Der vil være deltagerbetaling knyttet til at få afløftet udbudspligten gennem det fælles udbud. Betalingen skal udelukkende dække de ressourcer, som Rådgivningsenheden stiller til rådighed ved at gennemføre processen. Beløbet kan først fastlægges, når det endelige deltagerantal, indholdet af udbuddet mv. kendes. Inden deltagelse vil enhederne, der går med i udbuddet, modtage et prisestimat.

Er din myndighed interesseret i at deltage, så kontakt os via vores kontaktmodul eller på tlf. 30 35 28 18 - og gerne inden den 18. september 2020.

Kom med i arbejdsgruppen

For at sikre det bedst mulige grundlag for udbuddet, har Rådgivningsenheden etableret en arbejdsgruppe, der blandt andet skal give input til kravspecifikation og deltage i evaluering af tilbud. Har du lyst til sætte dit præg på udbuddet, er du velkommen til at være med i arbejdsgruppen. Skriv til os via kontaktmodulet her på hjemmesiden.