Ny uddannelse for udbudsjurister i staten

14-12-2021
Kompetenceudvikling

Fra februar 2022 tilbyder Rådgivningsenheden en ny uddannelse for udbudsjurister i staten. Den er for dig, der tilrettelægger og rådgiver om udbud i din organisation. Du kan være nyuddannet udbudsjurist, nyansat eller have op til to års erfaring med offentlige indkøb i staten. Tilmeld dig i Campus nu.

Koncentrerede kvinder

Uddannelsen tager udgangspunkt i best practice for udbud i staten og EU-Kommissionens nye kompetenceramme for offentlige indkøbere, ProcurComp EU.

Du får udviklet kompetencer, der er vigtige, både når du skal købe ind på eksisterende rammeaftaler, fx Statens indkøbsprogram, gennemføre EU-udbud eller indkøb under tærskelværdien.

Undervisningsformen er en kombination af klasseundervisning, oplæg og gruppearbejde med cases.

Hele forløbet består af tre moduler fordelt på seks undervisningsdage. Der optages 20 kursister på uddannelsen.

Anders Ulrik Kristoffersen, uddannelsesansvarlig og underviser fortæller:

Vi har tilrettelagt en uddannelse helt specifikt for udbudsjurister i staten. Det særlige er, at vi hurtigt kommer ind til kernen af det, du skal vide i din funktion, da underviserne selv har praktisk erfaring med at udbyde opgaver og foretage indkøb i staten.

 

Tid, sted og pris

Modul 1: 30. - 31. marts 2022 (DGI-byen, København)

Modul 2: 27. - 28. april (DGI-byen, København)

Modul 3: 24. - 25. maj (DGI-byen, København)

Pris pr. deltager inkl. forplejning og internat på 3. modul 9.800 kr. ekskl. moms.

 

Læs mere om uddannelsen for udbudsjurister i staten