Tak for i år!

10-12-2021
Om os

Nu står julen snart for døren, men vi er her lidt endnu. Du kan ringe med udbudsspørgsmål på 30 35 28 18 helt frem til og med den 23. december. Herefter takker vi af for i år og siger på gensyn den 3. januar 2022.

Julegaver i poser

Selvom COVID-19 satte sit præg på aktivitetsniveauet i første halvdel af 2021, er det alligevel lykkedes at skabe nye netværk og starte en helt ny uddannelse for indkøbere i staten. Efter sommerferien blev det muligt at gennemføre flere netværk og kurser med fysisk fremmøde.

To nye netværk

Vi er glade for, at vi siden starten af 2021 har kunne tilbyde statsansatte vest for Storebælt et udbudsnetværk, som allerede har holdt flere værdigivende møder. Desuden etablerede vi også et netværk for kontraktstyrere her i slutningen af 2021.

Læs mere om vores netværk

Tillykke med eksamen til beståede kursister

De første kursister gennemførte og bestod eksamenen på den nye uddannelse for indkøbere i staten. Vi har netop åbnet for tilmeldinger til et nyt forløb, der foregår i første halvdel af 2022.

Læs mere om uddannelsen

Nyt uddannelsesforløb for udbudsjurister

En anden satsning vi har arbejdet hårdt på, er udviklingen af endnu et uddannelsesforløb målrettet udbudsjurister i staten kaldet ”Udbud i staten i praksis.” Der er også åbnet for tilmeldinger til dette kursus nu, som også har opstart i første halvdel af 2022.

Læs mere om uddannelsen for udbudsjurister

Statens Indkøbskonference 2022

Vi er også i fuld gang med at forberede Statens Indkøbskonference 2022, der kommer til at foregå den 6. april 2022 på Crowne Plaza Copenhagen Towers. I den kommende tid vil vi løfte sløret for, hvilke oplægsholdere der lægger vejen forbi konferencen. På konferencen bliver der også tid til at netværke med kollegaer i staten, og i pauserne kan du bl.a. få en introduktion til vores udbudsværktøjer, skabeloner og uddannelsesforløb. 

Læs mere og tilmeld dig her

Tak til alle jer, der bruger vores forskellige tilbud. Rådgivningsenheden ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!