Hjælp dine leverandører til give at din institution de bedst mulige tilbud

08-02-2021
Viden

Ved at varsle potentielle leverandører om fremtidige indkøb, vil leverandørerne bedre kunne tilrettelægge deres tilbud på de offentlige kontrakter. Efter det statslige indkøbscirkulære har alle ministerier faktisk en pligt til at indberette oplysninger om fremtidige udbud og annonceringer til udbud.dk. Det skal ske i den skabelon, der er tilgængelig på udbud.dk.

""

For at udbrede kendskabet til kommende udbud i staten skal de enkelte ministerier, når de har overblik over, hvilke udbud og annonceringer de forventer at gennemføre det næste år, indberette en oversigt over udbuddene og annonceringerne til udbud.dk. Det bør oplyses i beskrivelsen, om der er tale om et EU-udbud eller en annoncering, hvilket område udbuddet vedrører, og hvornår det planlægges gennemført. Det kan endvidere være hensigtsmæssigt at oplyse om kontraktens forventede løbetid, og hvem der er kontaktperson på det pågældende udbud.

En indkøbsplan vil naturligvis kunne ændres i de tilfælde, hvor uforudsete forhold påvirker den overordnede prioritering af opgaverne. Udbud.dk giver derfor også mulighed for at indberette ændringer af en indkøbsplan. Indkøbsplaner bliver automatisk slettet på udbud.dk efter fem år.

Du kan finde skabelonen og læse mere på Udbud.dk her