Engelsk version af udbudsskabelonerne til indkøb og udbud i staten er nu tilgængelig

22-01-2021
Viden

Når du bruger Rådgivningsenhedens digitale skabelonløsning til at skræddersy dit udbudsmateriale til udbud og indkøb i staten, er det nu muligt at få dine dokumenter eksporteret i en engelsk udgave.

I vores digitale skabelonløsning, hvor du kan generere skræddersyede skabeloner til både indkøb og udbud i staten, er det nu muligt også at generere en engelsk udgave af eksempelvis udbudsbetingelser til EU-udbud med tilhørende bilag, kontrakter og rammeaftaler.

I den digitale skabelonløsning starter du med at udfylde et interaktivt spørgeskema, hvor vi har kortlagt de beslutninger, du skal træffe, når du arbejder med udbudsdokumenter.
Når du har svaret på spørgeskemaet, får du automatisk genereret en fuldt tilpasset pakke af Word-dokumenter, som du frit kan arbejde videre med. Da vi lancerede den digitale skabelonløsning i juni 2020, var det kun muligt at få en dansk udgave af spørgeskemaet med tilhørende vejledning.

Fra januar 2021 er det nu også muligt at få udarbejdet dokumenterne på engelsk. Den vejledende tekst til ordregiver i dokumenterne er fortsat på dansk, så det er nemt for dig at bruge.

Mens du udfylder spørgeskemaet, kan du løbende få uddybende vejledning til at træffe dine valg ved hjælp af de digitale vejledninger, som bliver tilpasset ud fra de valg du træffer, så dokumenterne i sidste ende er specifikt tilpasset til dine behov.

Ved at bruge statens fælles udbudsskabeloner møder tilbudsgiverne de samme formuleringer, når de skal afgive tilbud på statslige udbud. Det gør det nemmere at afgive tilbud, når der er genkendelighed i udbudsmaterialet, hvilket nedbringer omkostningerne ved at afgive tilbud.

Målet med fællesstatslige udbudsskabeloner er at dele viden, understøtte og ensrette kvaliteten i offentlige indkøbsprocesser og forhåbentlig lette hverdagen for dem, der arbejder med offentlige indkøb. 

Se udbudsbetingelserne her

Se aftaledokumenterne her

Læs mere om statens fælles skabeloner