Vurdering af grænseoverskridende interesse ved levering i tredjelande

21-06-2021
Rådgivning

Skal der foretages en vurdering af klar grænseoverskridende interesse ved et indkøb, hvis kontraktgenstanden skal leveres eller udføres uden for EU? Og hvordan foretages vurderingen i sådanne tilfælde?

Det korte svar er, at når en dansk ordregiver skal foretage et indkøb, er ordregiveren forpligtet til at vurdere om indkøbet har klar grænseoverskridende interesse, selvom kontrakten skal udføres uden for EU.

Det forhold, at kontrakten skal udføres i et tredjeland, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at kontrakten ikke kan anses for at have en klar grænseoverskridende interesse. Der skal således foretages en konkret vurdering af, om virksomheder inden for EU vil have en interesse i at byde på kontrakten.

Læs den fulde besvarelse her