Nye tærskelværdier for udbud i 2022-2023

15-11-2021
Rådgivning

EU-Kommissionen har netop offentliggjort tærskelværdierne for 2022-2023 i danske kroner. Tjek beløbsgrænserne nu, så du kender til ændringerne, når du skal foretage indkøb i det nye år.

EU-flag vejrer i vinden - foto af Alexandre-Lallemand-Unsplash

For dig som statslig ordregiver, betyder det, at du skal være opmærksom på, at der fra 1. januar 2022 gælder ændrede beløbsgrænser, når du skal udbyde opgaver.

Det er en god ide, at du allerede nu tjekker beløbene, så du er forberedt, når du skal i gang med dine indkøb og udbud i 2022. Selv mindre justeringer af beløbsgrænserne kan have betydning for, om du skal lave et EU-udbud.

Nye tærskelværdier for 2022-2023 hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (kfst.dk)

Skal du offentliggøre et udbud til og med december 2021 og med levering af ydelsen eller varen i 2022, er det de gældende tærskelværdier for 2020-2021, du skal rette dig efter.

Se tærskelværdier for 2020-2021 (kfst.dk)

Udbud, der bliver offentliggjort efter 1. januar 2022, er omfattet af de nye tærskelværdier for 2022-2023.

Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig kontrakt er omfattet af. Hvert andet år offentliggør Europa-Kommissionen modværdierne i medlemslandenes nationale valutaer. Fastsættelsen af beløbsgrænserne i national valuta sker på grundlag af kursudviklingen de foregående to år.

2021/C 457/01- EU-Kommissionens meddelelse fra den 11. november 2021 (pdf)