Spørgsmål og svar: Er du som ordregiver forpligtet til at behandle ansøgninger eller tilbud fra virksomheder i lande uden for EU/EØS?

14-11-2021
Evaluering, tilbud og underretning

Når du modtager ansøgninger og tilbud fra virksomheder i lande uden for EU/EØS, skal du som overvejende hovedregel behandle dem på samme måde, som du behandler ansøgninger og tilbud fra virksomheder inden for EU/EØS.

Fragtskib på åbent hav

Der findes i udbudsloven et forbud mod forskelsbehandling på baggrund af nationalitet, som slår fast, at du ikke må give danske ansøgere og tilbudsgivere en mindre gunstig behandling end aktører fra udlandet og omvendt. Dette forbud gælder også i forhold til aktører fra lande uden for EU/EØS, hvis det følger af internationale forpligtelser, der påhviler Danmark eller EU.

Det vigtigste at vide i forhold til overholdelse af disse forpligtelser er, at Danmark igennem EU har tiltrådt og dermed skal overholde WTO-aftalen om offentlige udbud GPA ("Government Procurement Agreement"). GPA-aftalen bygger på et gensidighedsprincip, hvor de tiltrædende stater åbner deres offentlige indkøb for andre tiltrædende stater.

På WTO’s hjemmeside er det muligt at se, hvilke lande, der har tiltrådt GPA-aftalen (parties to the agreement) , og hvilke lande, der forhandler om at tiltræde aftalen (Observers).

Se listen: Parties, observers and accessions på wto.org

Et land, som forhandler om at tiltræde GPA-aftalen (observer) har ikke tiltrådt GPA-aftalen, og ordregiveren er derfor ikke forpligtet til at behandle ansøgninger eller tilbud fra virksomheder i lande, der har status af ”observers”.

Ud over GPA-aftalen har EU også indgået en række frihandelsaftaler (FTA) med lande i hele verden, som på samme måde sikrer gensidig adgang til de deltagende landes offentlige indkøb.
Det betyder, at virksomheder fra lande, som er parter i GPA-aftalen eller i en frihandelsaftale med EU, har ret til at deltage i udbud af offentlige indkøb og blive behandlet i overensstemmelse med aftalens bestemmelser i øvrigt. GPA-aftalen fastsætter også en række procedureregler i forbindelse med offentlige indkøb. Foretages indkøbet i overensstemmelse med bestemmelserne i udbudsloven, overholdes disse procedureregler.

Modtager du derfor en ansøgning eller et tilbud fra en økonomisk aktør uden for EU/EØS, bør du altid kontrollere, om ansøgeren eller tilbudsgiveren er omfattet af GPA-aftalen eller en af de internationale frihandelsaftaler, som EU har indgået. Er du i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Rådgivningsenheden.