Mads: Du får fundamentet på plads og relevante indkøbsværktøjer med i købet

09-02-2022
Kompetenceudvikling

Mads Brunsgaard, der arbejder med indkøb og udbud på Det Kgl. Bibliotek, gennemførte i efteråret Rådgivningsenhedens uddannelsesforløb Indkøb i staten i praksis. Sammen med en kollega og 16 andre kursusdeltagere var han med på det første hold, der tog uddannelsen. Og Mads er ikke i tvivl - han vil klart anbefale uddannelsen til andre kolleger i staten, der arbejder med offentlige indkøb. Hør her hvorfor.

Det Kgl. Bibliotek er en institution under Kulturministeriet, der leverer services og vidensformidling samt sikrer dansk kulturarv for eftertiden. Her arbejder Mads i Indkøb og Udbud i den del af enheden, der har til huse i Den Sorte Diamant i København.

Vi har spurgt Mads, hvad han har fået ud af Indkøb i staten i praksis, og han fortæller:

På uddannelsen kommer man godt rundt om alt det, du særligt skal vide som indkøber i staten, bl.a. de grønne krav, og hvordan du konkret indarbejder dem. Kombinationen med, at du får en rigtig god indføring i, hvordan du bruger statens udbudsskabeloner, og de særlige krav, du skal være opmærksom på, gør, at du får fundamentet i orden og repeteret relevant viden på indkøbsområdet.

Som Mads også nævner, er undervisningen tilrettelagt, så deltagerne får specifik viden om aspekterne ved indkøb i staten og bæredygtige indkøb.

På Det Kgl. Bibliotek er det planlagt, at alle indkøbere skal gennemføre Rådgivningsenhedens uddannelsesforløb, fortæller Mads:

Hos os har vi som ambition, at alle indkøbere med tiden skal gennemføre Rådgivningsenhedens kompetenceforløb. Det bliver nok obligatorisk at tage uddannelsen fremover for nyansatte indkøbere, da det er meget givtigt, at alle deltagere har samme referenceramme og bliver undervist af ”kolleger” fra staten. Det er ret unikt for de her kurser, som Rådgivningsenheden tilbyder.

Ledige pladser på næste hold - start 23. marts

Næste hold optages nu - med start 23. marts 2022. Uddannelsesforløbet udgøres af tre moduler, som afholdes i marts, april og maj.

Holdet kommer til at bestå af op til 20 deltagere, og undervisningen gennemføres som klasseundervisning kombineret med en blanding af øvelser i plenum, gruppearbejde og med oplæg udefra. Hele forløbet afsluttes med en eksamen.

På de forskellige moduler undervises der i:

  • Gældende lovgivning inden for offentlige indkøb, som sættes ind i en praksisnær kontekst.
  • Indkøb under tærskelværdien for EU-udbud.
  • Brug af indkøbsdata, som er en central kilde til viden om organisationens indkøbsmønstre.

Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig i Campus