Spørgsmål og svar: Skal udbudsmaterialet være tilgængeligt samtidig med, at det offentliggøres i EU-Tidende?

09-02-2022
Offentliggørelse

En ordregiver må gerne offentliggøre et udbud i EU-Tidende uden at give adgang til udbudsmaterialet på samme tid, bare det sker på datoen for offentliggørelsen.

Armbåndsur_ Tyler-Harris-Unsplash

En udbudsbekendtgørelse blev offentliggjort i EU-Tidende den 20. januar 2022 tidligt på dagen, men der blev først givet elektronisk adgang til udbudsmaterialet via et udbudssystemet senere på dagen kl. 23.50. Er det korrekt, eller skulle udbudsmaterialet være tilgængeligt på tidspunktet for offentliggørelsen i EU-Tidende?

En ordregiver må gerne offentliggøre et udbud i EU-Tidende uden at give adgang til udbudsmaterialet på samme tid, bare det sker på datoen for offentliggørelsen.

Udbudslovens § 132, stk. 1, bestemmer, at en ordregiver skal give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen i den Europæiske Unions Tidende.

Regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter er fastsat i Tidsfristforordningen fra 1971, som blandt andet har til formål at sikre at Rådets og Kommissionens retsakter fortolkes ensartet.

Af forordningens artikel 5, punkt 2 fastsættes følgende:

Når en handling til gennemførelse af en af Rådets eller Kommissionens retsakter kan eller skal foretages på en bestemt dato, kan eller skal handlingen foretages mellem begyndelsen af den første time og udgangen af den sidste time på den dag, der svarer til den nævnte dato.

Handlingen ”at give adgangen til udbudsmaterialet” skal således ske på datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen inden udgangen af den sidste time på dagen. Adgang til udbudsmaterialet kl. 23:50 den 20. januar 2022 er således rettidig.

Af lovbemærkningerne til § 132 fremgår tilsvarende, at adgang til udbudsmaterialet skal gives "samme dato, som udbudsbekendtgørelsen offentliggøres", hvilket således skal forstås som inden dagens udgang.
Udbudsmaterialet må dog allerede offentliggøres via udbudssystemet 48 timer efter at ordregiveren har modtaget bekræftelse fra EU’s publikationskontor om modtagelsen af bekendtgørelsen, jf. udbudslovens § 130, stk. 2.