Spørgsmål og svar: Kan notarpåtegnede egen-erklæringer anvendes som dokumentation for indholdet af ESPD’et for en udenlandsk virksomhed?

01-01-2022
Udvælgelse, egnethed og dokumentation

Ja, en udenlandsk virksomheds notarpåtegnede egen-erklæringer kan anses som gyldig dokumentation for indholdet af ESPD’et.

Virksomheder fra andre lande i EU/EØS skal fremlægge den dokumentation, der fremgår af e-Certis. Det betyder også, at det er tilstrækkeligt, at udenlandske virksomheder leverer de dokumentationstyper, som medlemsstaten har oplyst til e-Certis.

En virksomhed kan også vælge at aflevere anden dokumentation end den, der fremgår af e-Certis, og som er krævet af ordregiver, såfremt dokumentationen lever op til kravene i udbudslovens § 153.

Hvis den fremsendte dokumentation giver anledning til tvivl, er ordregiver forpligtet til at foretage en effektiv kontrol af dokumentationen.

Gå til e-Certis via Europa Kommissionens hjemmeside