Opdaterede udbudsskabeloner

27-07-2022
Viden og værktøjer

Rådgivningsenheden har opdateret statens fælles udbudsskabeloner med de seneste ændringer i udbudslovgivningen. Derudover har vi udarbejdet en ny skabelon til indhentelse af dokumentation for, at en økonomisk aktør ikke er omfattet af EU’s sanktioner mod Rusland.

Ved at bruge Rådgivningsenhedens skabeloner får du en hel pakke standarddokumenter, som er fuldt tilpassede i forhold til den seneste lovgivning.

Opdaterede skabeloner

Rådgivningsenheden har opdateret statens fælles skabeloner i lyset af de seneste ændringer af udbudsloven og andre udbudsregler. Vi har gennemgået skabelonerne og konkret vurderet behovet for ændringer. Hvor reglerne har givet ordregiveren en øget fleksibilitet, er denne fleksibilitet også blevet afspejlet i skabelonerne.

Vi har også tilføjet relevant vejledning i de digitale spørgeskemaer som følge af de ændrede regler, så du bedre kan træffe dine valg, når du skal have udarbejdet dine udbudsdokumenter.

Ud over opdateringerne som følge af ændringerne i udbudsreglerne har vi også foretaget enkelte præciseringer og korrekturmæssige tilpasninger. 

Alle vores word-skabeloner er påført en dato for seneste opdatering. Hvis datoen er fra før den 1. juli 2022, så har vi vurderet, at der ikke har været behov for at ændre det pågældende dokument som følge af ændringerne i udbudsreglerne.  

Når du arbejder med Rådgivningsenhedens skabeloner, bør du altid ”starte forfra” med at generere dine udbudsdokumenter og ikke genbruge nogen, som du måske har liggende fra et tidligere udbud. På den måde sikres det, at du bruger den seneste opdaterede version af skabelonerne, og at udbudsdokumenterne bliver tilpasset dine konkrete valg.

Ny skabelon til indhentelse af dokumentation for ikke-udelukkelse som følge af EU’s sanktioner mod Rusland

Rådgivningsenheden har også udarbejdet en ny skabelon i form af en tro- og loveerklæring, som kan bruges til at indhente dokumentation for, at en ansøger eller en tilbudsgiver ikke er omfattet af sanktionerne i EU’s forordning nr. 833/2014 med senere ændringer.

Det følger af forordningens artikel 5k, at der fra den 9. april 2022 gælder et forbud mod tildeling af offentlige kontrakter til økonomiske aktører i eller med forbindelse til Rusland. Skabelonen indeholder et udkast til en tro- og loveerklæring, som en ansøger eller en tilbudsgiver skal udfylde og fremsende som en del af dokumentationen for ikke-udelukkelse, og hvor vedkommende på tro- og love erklærer ikke at være omfattet af nævnte forbud. 

Selvom skabelonen er udarbejdet til anvendelse i forbindelse med en udbudsprocedure, kan den med mindre tilpasninger også anvendes over for eksisterende leverandører for at sikre, at kontraktens eller rammeaftalens videreførelse ikke vil blive omfattet af forbuddet mod videreførelse af eksisterende offentlige kontrakter, som indtræder den 10. oktober 2022, og som ligeledes følger af EU forordning nr. 833/2014. I så fald skal henvisninger til udbudsproceduren erstattes med henvisninger til den berørte kontrakt/rammeaftale.

Find skabelonen her

Du kan finde EU forordning nr. 833/2014 med senere ændringer her

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ligeledes skrevet et notat om sanktionerne mod Rusland, som du kan finde her

 

Kontakt os endelig ved spørgsmål

Har du spørgsmål til skabelonerne, eller nogen bemærkninger til de seneste ændringer, så ring endelig til os på 30 35 28 18 eller kontakt os skriftligt via kontaktmodulet.

Du skal i øvrigt altid være velkommen til at komme med forslag til vores skabeloner og til eventuelle nye skabeloner, som du måtte have behov for.