Nyt værktøj til kortlægning af indkøbs- og udbudsfaglige kompetencer

18-11-2022
Viden

Rådgivningsenheden lancerer et værktøj, der kan hjælpe med at skabe overblik over en indkøbsorganisations indkøbsfaglige kompetencer.

Foto

Formålet med værktøjet er at kortlægge gabet mellem nuværende kompetencer og det ønskværdige kompetenceniveau inden for indkøb og udbud.

I det kontinuerlige arbejde med professionaliseringen af de statslige indkøbs- og udbudsfaglige kompetencer er det vigtigt at kunne tage temperaturen på det aktuelle kompetenceniveau i ens indkøbsorganisation. Det er især vigtigt at have indsigt i hvilke kompetenceområder, der skal prioriteres i en kompetenceudviklingsplan.  

Til at løfte denne opgave har Rådgivningsenheden – Statens indkøb udviklet et Excel-baseret værktøj, der kan bruges til at skabe overblik over en organisations indkøbsfaglige kompetencer samt give indsigt i hvilke kompetenceområder, der skal prioriteres i en kompetenceudviklingsplan.

Ved at bruge værktøjet får I kendskab til hele paletten af indkøbsfaglige kompetencer, der dækker tre grupper af kompetencer (horisontale, før-tildeling og efter-tildeling). Værktøjet kan også bidrage til at øge den organisatoriske og ledelsesmæssige opmærksomhed og fælles forståelse for, hvilke typer opgaver organisationen mestrer og hvilke typer opgaver, der kræver et kompetenceløft.

Læs mere og tilgå værktøjet her