Spørgsmål og svar: Hvem er berørte ansøgere og tilbudsgivere ved underretning om tildelingsbeslutning?

30-11-2022
Evaluering, tilbud og underretning
Foto

En ordregiver skal underrette alle berørte ansøgere og tilbudsgivere om en tildelingsbeslutning, jf. udbudslovens § 171, stk. 1, nr. 3. Det er derfor vigtigt at have styr på, hvem der er en ”berørt” ansøger eller tilbudsgiver.

Berørte ansøgere og tilbudsgivere er følgende:

  1. Virksomheder, der har søgt om prækvalifikation, men ikke blev prækvalificeret, hvis de endnu ikke er endeligt udelukket, dvs. de ikke længere kan blive genstand for en klageprocedure
  2. Ansøgere, der er prækvalificerede men ikke afgav tilbud.
  3. Samtlige tilbudsgivere. 

Glemmer en ordregiver at underrette en berørt ansøger eller tilbudsgiver, hindrer dette ikke i alle tilfælde, at standstill-perioden begynder at løbe med den konsekvens, at kontrakten indgås i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 17, stk. 1, nr. 2. I en kendelse af 14. december 2011 tog Klagenævnet for Udbud stilling til virkningen af, at en prækvalificeret ansøger, der ikke afgav tilbud, ikke blev underrettet om tildelingsbeslutningen.

I den situation fandt klagenævnet, at standstill-perioden begyndte at løbe fra underretningen om tildelingsbeslutningen (af de andre berørte), og at to rammeaftaler derfor ikke var indgået i standstill-perioden, uanset den fejlagtige undladelse af at underrette den pågældende.

Konsekvensen blev i den pågældende sag, at der ikke var nogen reel konsekvens af den fejlagtig undladelse af underretning. Det fremhæves, at andre situationer kan føre til andre resultater, og at der under alle omstændigheder er grund til at du er omhyggelig med at få foretaget underretninger til alle de berørte.

Derfor vil vi, uanset kendelsen også altid anbefale, at du er opmærksom på de krav, der følger af udbudslovens § 171 om underretningers indhold, så klager om utilstrækkelig underretning helt kan undgås.