Database om danske EU-udbud gøres frit tilgængelig

25-10-2022
Viden og værktøjer

Siden 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opbygget en database med detaljeret information om danske EU-udbud.

Foto

Styrelsen giver nu fri adgang til databasen, så andre interesserede kan få gavn af den.

Databasen bygger på oplysninger om EU-udbud fra TED-databasen. De oplysninger har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen struktureret og kvalitetssikret, således at det er muligt at lave analyser på udbudsområdet, som står på et solidt, fagligt grundlag.

Der er tale om alle danske opgaver, som er sendt i udbud i EU og databasen indeholder oplysninger fra august 2017 til og med 2020. Datasættet opdateres som udgangspunkt én gang årligt med nye og kvalitetssikrede data.

Rådgivningsenheden anbefaler alle i staten med interesse for udbudsdata at dykke ned i databasen og lade sig inspirere til kommende udbud. Du kan bruge data til at blive klogere på aktørerne i markedet og finde inspiration fra andre offentlige myndigheder, som har gennemført lignende udbud.

Find databasen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside