Mød Signe, Seval, Christina, Line og Philip

26-09-2022
Om os

Rådgivningsenheden vokser løbende, og det betyder, at vi henover sommeren har budt velkommen til flere nye kollegaer.

Den første, Philip Lee Jaatun, trådte ind af døren i juni måned. Philip har tidligere arbejdet med projektstyring og udviklingsprocesser hos flere NGO’er. Disse erfaringer og kompetencer kommer Philip til at udnytte, som en af Rådgivningsenhedens nye projektledere.

I løbet af august startede tre nye kollegaer: Signe Lin Karlsen, Seval Kirkan og Christina Gravgaard Bagger.

Signe er dog ikke helt ny, da hun siden 2020 har været ansat i Rådgivningsenheden som studentermedhjælper. I forbindelse med at Signe er blevet færdiguddannet, har Signe valgt at forsætte sit gode arbejde i Rådgivningsenheden – nu som fuldmægtig. Du kan derfor støde på Signe, når du ringer til Rådgivningsenhedens udbudshotline.

Christina skal være chefkonsulent og projektleder, og hun skal blandet andet stå i spidsen for at udvikle statens nye udbudsprojektmodel. Christina har fra et leverandørperspektiv arbejdet med offentlig-privat samhandel og udbud i mere end 17 år.

Christinas fortæller om sit valg om at skifte til os:

Det der motiverer mig ved arbejdet i Rådgivningsenheden er mulighederne for at bidrage med værktøjer, vejledninger, skabeloner og vidensdeling, der kan forenkle, optimere og understøtte gennemførslen af udbud i staten. Både så fokus er på at udbuddene gennemføres med så lave transaktionsomkostninger som muligt, men også så de samtidig skaber det bedst mulige udgangspunkt for den gode og sunde konkurrence og efterfølgende kommercielt attraktive kontrakter for såvel ordregiver som leverandør.”

Seval kommer også fra den private sektor og har siden 2019 arbejdet med kontraktret. Seval skal som fuldmægtig hjælpe med at skabe bedre kontrakter i staten igennem kvalitetssikring, fortolkning og forhandling af forskellige typer af kontrakter. Seval siger følgende om sit jobskifte:

”Jeg søgte stillingen hos Rådgivningsenheden, fordi jeg gerne ville bidrage til at skabe grønne og værdibaserede kontrakter i staten. Jeg glæder mig til at bruge mine erfaringer med at rådgive andre om kvaliteten af deres aftaler samt at hjælpe dem med at sikre det bedste forløb under hele kontraktens løbetid.”

Den senest tilkomne er Line Ravn, som startede hos os 1. september. Line kommer fra en stilling i en større dansk kommune, hvor hun har arbejdet med rådgivning, skabeloner og vidensdeling inden for udbuds- og kontraktretten. Line kommer fremadrettet til at arbejde som vidensjurist, men du kan også støde på hende, hvis du ringer til Rådgivningsenhedens udbudshotline, ligesom hun vil have fokus på hvordan vi får videreudviklet vores digitale skabeloner, så de forbliver gode og brugbare for dig, som foretager indkøb og udbud i staten.