Statens Indkøbskonference 2023 – mere end 150 deltagere samlet på tværs af staten

14-04-2023
Netværk

Onsdag den 29. marts 2023 drog Rådgivningsenheden afsted til DGI Byen for at afholde Statens Indkøbskonference. I denne artikel kan du kort læse om dagen samt nogle af dagens vigtige pointer.

Billede af oplægsholdere og salen

Tusind tak til alle jer, der deltog, for at bidrage til endnu en vellykket indkøbskonference. Dagen bød på lærerige oplæg, gode dialoger og mulighed for at møde kollegaer på tværs af staten.

Programmet bød på en bred vifte af interessante oplæg, som gav deltagerne mulighed for at sammensætte det program, der gav bedst mening for deres daglige arbejde med indkøb og udbud.

Ved konferencens start bød Maria Schack Vindum, direktør i Økonomistyrelsen, og Jesper Gregers Linaa, vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen velkommen. Her satte de rammen for, hvorfor det er så vigtigt, at vi samles, lærer nyt og får delt vores viden. Som Maria Schack Vindum sagde:

”Indkøb er et centralt redskab til at sikre effektive offentlige indkøb, og hvis vi kan dreje de offentlige indkøb i en mere grøn retning, så har det en volumen, som kan gøre en reel forskel.”

Herefter blev dagens fælles oplæg holdt af Andreas Maaløe Jespersen, der er ekspert i forbrugeradfærd hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Andreas gav blandt andet tanker til refleksion i forhold til, hvordan brugeradfærd kan sættes i spil, når vi taler indkøb og udbud. For som Andreas sagde:

”Vi kan ikke bygge løsninger, hvor folk ’bare lige skal gøre noget’. Hvis din løsning og den effekt, du gerne vil opnå, er afhængig af at alle bare lige gør en bestemt handling, så har du ikke en løsning.”

Til konferencen havde vi deltagelse af en delegation fra Ukraine, der var på besøg i Danmark for at lære mere om, hvordan vi i Danmark foretager offentlige indkøb og udbud. Den ukrainske viceminister for Økonomi, Nadiya Bigun, holdt et kort men rørende oplæg om, hvordan krigen har påvirket indkøb i Ukraine.

Senere på dagen slap vi alle deltagerne løs på dialogpladsen. Der var stor interesse for oplæggene, og pausen var præget af netværk, oplæg og dialog ved alle stande.

Der var blandt andet mulighed for at besøge Rikke Dreyer fra Miljømærkning Danmark, der holdt et kort oplæg om Svanemærket, EU-Blomsten og udbudsreglerne. Rikke fortalte blandt andet, at der snart kommer vejledninger med tekst, der kan bruges i dit udbudsmateriale, hvis der skal stilles krav til miljømærkede varer eller tjenesteydelser.

Derudover havde vi på dialogpladsen også besøg af Foundation for Climate Friendly Procurement and Business (SKAO), der fortalte om den hollandske certificeringsordning ”CO2 Performance Ladder”.  CO2 Performance Ladder er et instrument, der hjælper organisationer med at reducere deres CO2 -udledning i selve organisationen og i deres forsyningskæde. Med et certifikat kan organisationer få en tildelingsfordel i udbud i form af et fradrag i den evalueringstekniske pris, hvilket giver en konkurrencefordel. Ronja Bechauf fra International Institute for Sustainable Development forklarede om ordningen, at denne er nem at bruge for både ordregivere og tilbudsgivere og har en positiv effekt i forhold til transaktionsomkostninger.

Efter frokostpausen var der blandt andet mulighed for at høre Rikke Haahr og Lærke Møller Sandsdalen fra Center for Offentlig-Privat Innovation, der fortalte om deres arbejde med innovative indkøb: 

”Innovation kræver mod og opbakning fra ledelsen. Mange indkøbs- og udbudsfolk er faktisk ret modige. Men risiko er generelt ikke noget, som man kan lide i en offentlig organisation. Men en gang i mellem så skal vi måske tage en for holdet og prøve noget nyt! […] Mange mennesker tænker, at innovation er noget, der involverer mennesker i hvide kitler eller kreative typer. Det behøver det ikke at være. I princippet kan det være små løsninger, som forbedrer hverdagen.”

Formanden for Klagenævnet for Udbud Jakob O. Ebbensgaard gennemgik en række kendelser, hvor klageren havde fået medhold, da disse kendelser har særlig interesse for ordregivere. Med udgangspunkt i kendelserne fremhævede Jakob vigtigheden af, at ordregiver har dokumentation for de beslutninger, som er truffet undervejs i udbuddet. Det har betydning for klagenævnets bedømmelse, hvorvidt der har været gode overvejelser lagt til grund for den måde, som udbudsmaterialet blev udformet på. I kendelsen Umove Vest A/S mod Nordjyllands Trafikselskab var det et kriterium, hvorvidt tilbudsgiverne på tidspunktet for tilbuddets afgivelse havde en ”kronesmiley” fra Arbejdstilsynet, hvilket indebar en overtrædelse af ligebehandlingsprincippet. Blandt andet med henvisning til Andreas Maaløe Jespersens oplæg fra tidligere på dagen om brugeradfærd, nævnte han, at et krav om certificering eller opfyldelse af kravet hertil kan være et kontraktkrav i stedet for et kriterium ved tildelingen. Det vil stille tilbudsgiverne mere lige og sikre, at kravet er opfyldt, når kontrakten træder i kraft.

Et af dagens sidste oplæg var fra Anders Ulrik Kristoffersen fra Rådgivningsenheden, der fremhævede, at 41 % af alle annullationer af udbud udspringer af forberedelsen af udbuddet ifølge en undersøgelse, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget. Nøglen til succes er derfor en grundig forberedelse af udbuddet, og en markedsdialog er et godt udgangspunkt for denne forberedelse. Endvidere fik deltagerne flere tips og tricks fra Anders, og deltagerne bidrog med egne erfaringer med forberedelse af udbud.

Alt i i alt var det en dag som summede af snak og videndeling, og hvor vi fik markeret, hvor mange der arbejder med indkøb og udbud i staten. I Rådgivningsenheden glæder vi os allerede til Statens Indkøbskonference 2024!