Har din organisation styr på indkøbskompetencerne?

07-12-2023
Viden og værktøjer Kompetenceudvikling

Det kan være svært at finde en struktureret måde at få et overblik over, hvilke kompetence der er til stede i din indkøbsorganisation. Med brug af Rådgivningsenhedens kompetenceafklaringsværktøj får du hjælp til, hvilke kompetencer der er til stede – og hvilke du skal have fokus på at styrke.

Grafik der viser indholdet af kompetenceafklaringsmodellen

Hvorfor skal du bruge Rådgivningsenhedens kompetenceafklaringsværktøj?

Charter for godt og grønt indkøb indeholder forpligtelser til blandt andet at sikre løbende videns- og kompetenceopbygning samt kompetencevedligeholdelse og til at skabe et overblik over ministerområdernes kompetencebehov inden for indkøb og udbud. Rådgivningsenheden er klar til at hjælpe jer med at få styr på disse forpligtelser.

Foruden at tilbyde kurser i grundlæggende og praktisk stof relateret til indkøb og udbud gennem Rådgivningsenhedens kompetenceudviklingsforløb, har vi også udviklet et værktøj, der understøtter kortlægningen af opgaver og kompetencer, og som kan afsløre eventuelle kompetencegab. 

Læs mere om Rådgivningsenhedens kompetenceudviklingsforløb.

Værktøjet stiller vi gratis til rådighed på Rådgivningsenhedens hjemmeside.

Hvordan kan du bruge værktøjet? 

Vibeke Boesgaard Brøndel, Enhedschef for Koncern Indkøb og Udbud i Slots- og Kulturstyrelsen, er en af dem, der allerede har benyttet sig af kompetencekortlægningsværktøjet. 

I forbindelse med en rekruttering brugte Vibeke værktøjet til at få overblik over aktuelle opgaver i enheden og derigennem få input til, hvilke kompetencer en ny kollega med fordel kunne bidrage med. Dette gav også anledning til at reflektere over enhedens fremtidige opgaver. 

Vibeke siger:

”Der skulle arbejdes lidt med at lære værktøjet at kende, men derefter var det en god støtte; jeg kunne godt forestille mig at bruge værktøjet igen som led i en større kortlægning.”

Har du behov for at få overblik over indkøbskompetencerne i din organisation, og er du blevet nysgerrig efter, hvordan værktøjet kan være en hjælp for dig? Så kan du hente værktøj og vejledning til værktøjet.

Gå til kompetenceafklaringsværktøj 

Rådgivningsenheden kommer også gerne forbi og hjælper dig i gang med at bruge værktøjet! 

Kontakt os på vores hotline på 30 35 28 18 eller via kontaktmodulet i højre side.