Hvordan håndterer du ressortomlægninger i kontrakter?

31-01-2023
Kontrakter og kontraktstyring

Er din arbejdsplads påvirket af ressortomlægninger i forbindelse med regeringsdannelsen? Sådan håndterer du det i dine kontrakter.

Papirer med briller ovenpå

Med jævne mellemrum sker der ressortomlægninger i staten. Det kan for eksempel være i forbindelse med, at vi får en ny regering, som var tilfældet i slutningen af 2022. En ressortomlægning kan for eksempel indebære, at et ministerområde bliver opdelt i to nye ministerier, at styrelser flytter fra et ministerområde til et andet, eller at nye ministerier eller styrelser opstår og andre lukker. Ved en opdeling af et ministerområde i to nye ministerier, er der tale om en ændring af en aftalepart og dermed også en kontraktændring. Hvordan håndterer du denne kontraktændring i overensstemmelse med udbudsreglerne?

I vores faglige artikel fra 2020 svarer vi på, hvordan du håndterer ressortomlægninger i kontrakter, og hvad du udbuds- og kontraktretligt skal være opmærksom på.

Læs hele den faglige artikel: Hvordan håndterer du ressortomlægninger i kontrakter?