Steffen: ”Allerede efter første modul, fik jeg nogle konkrete værktøjer, jeg kunne bruge ved mindre anskaffelser.”

31-01-2023
Kompetenceudvikling

Steffen Qvist Rosenkjær, der arbejder i Slots- og Kulturstyrelsen har været på Rådgivningsenhedens kompetenceudviklingsforløb Udbud i staten i praksis. Kurset giver konkret viden og værktøjer, som du kan implementere i dit daglige arbejde. Hør Steffen fortælle, hvad han har taget med sig hjem fra kurset.

Billede af mennesker der undervises

”Jeg er uddannet jurist, men jeg har aldrig haft noget at gøre med udbudsretten før. Så det var lidt nødvendigt at lære det fra bunden.”

Sådan fortæller Steffen Qvist Rosenkjær. Steffen arbejder i Koncern Udbud og Indkøb i Slots-og Kulturstyrelsen, der er en servicefunktion dels for hele koncernen, men også for de 22 kulturinstitutioner, der er underlagt Kulturministeriet. Det vil sige, at Steffen befinder sig i en rådgivende funktion, og derfor var det endnu mere presserende for ham at føle, at han havde styr på det allermest grundlæggende i forhold til udbud og indkøb.

Udbud i staten i praksis er netop et kursus til dig, der tilrettelægger eller rådgiver om udbud og kontrakter i din organisation og ønsker at styrke dine kompetencer og lære mere om blandt andet bæredygtighed i udbud og indkøb.

Kurset gav Steffen den indflyvning, han efterlyste: ”Jeg fik en god introduktion til udbudsretten og havde samtidig mulighed for at stille spørgsmål til de ting, jeg selv sad med i mit job. Allerede efter første modul fik jeg nogle konkrete værktøjer, som jeg kunne bruge ved mindre anskaffelser.”

Udbud i staten i praksis er nemlig præcist det: praksisnært. Kurset tager udgangspunkt i best practice for udbud i staten og EU-Kommissionens nye kompetenceramme for offentlige indkøbere, ProcurComp EU. Undervisningen er en kombination af klasseundervisning, oplæg og gruppearbejde med inddragelse af cases, så læringen bliver håndgribelig for kursisterne. Og for Steffen var kurset også en god måde at få sat rammerne for, at et udbud ikke blot er den konkrete udbudsfase – der er ligeså meget, der ligger i faserne før og i faserne efter. Det hårde arbejde i udbuddet ligger i forberedelsen for at gøre processen så smidig som mulig.

”Med kurset in mente er jeg blevet stærkere i min rådgivning over for de faglige enheder, så vi får skåret behovet skarpere til, og vi dermed kan være med til at komme smidigere gennem en udbudsproces. Samtidigt giver en god behovsanalyse også en stærkere kontraktstyring i de faglige enheder, så man på opfølgningsmøder kan styre leverandør og leverancer bedre,” fortæller Steffen.

Netop at spørge ind til behov i stedet for at spørge ind til en genstand har givet rigtig god mening for Steffen at tage med sig fra kurset. For hvis man skal anskaffe transport, hvad mener man så med det? Er det en bil, en løbecykel eller et rejsekort? ”For det er jo spildt arbejde, hvis kontrakten ender med at afspejle nogle elementer, som slet ikke var de parametre, der var vigtige,” siger Steffen.  

Mellem hvert af kursets moduler mødes deltagerne virtuelt til et netværksmøde, hvor fokus er på, hvad deltagerne har kunnet tage med hjem og bruge i deres daglige arbejde siden sidste modul. Steffen har for eksempel haft rigtig god gavn af at blive introduceret til Konkurrence- og forbrugerstyrelsens ”Modeltester” på kurset.  ”Modeltesteren” er en beregner i Excel, der kan hjælpe ordregivere med at finde en egnet evalueringsmodel. ”Da vi brugte værktøjet viste det sig, at det ikke længere var de parametre, vi gerne ville have, der skulle vinde, fordi vi simpelthen havde skrevet evalueringsmodellen forkert. Så det var sådan en meget lavpraktisk læring fra kurset af,” fortæller Steffen.

Kunne du også bruge et kursus, der giver  dig praksisnær viden og konkrete værktøjer i dit arbejde med udbud, indkøb og kontraktstyring i staten? Så har du nu mulighed for at tilmelde dig næste forløb af både Udbud i staten i praksis eller Indkøb i staten i praksis.

Du kan læse mere om kurserne her. 

Du kan finde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Modeltester her.