Vil du have hjælp til at indarbejde grønne krav i it-udbud?

31-01-2023
Rådgivning
Mennesker arbejder på computere

Rådgivningsenheden vil gerne stille kompetencer og viden til rådighed, så vi i fællesskab kan gøre os erfaringer med EU's grønne indkøbskriterier i større og mindre udbud og indkøb.

I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi er et initiativ kaldet ’grøn dataopbevaring og behandling’.  Heri afprøver Digitaliseringsstyrelsen EU’s grønne offentlige indkøbskriterier (GPP-kriterierne) for datacentre, serverrum og cloudtjenester i en række offentlige indkøb. Initiativet har fokus på grønne offentlige indkøb af datacenterrelaterede ydelser og produkter. Hvis du eller din institution har planer om at købe en datacenterrelateret ydelse, herunder et it-system med ekstern hosting, så tilbyder Digitaliseringsstyrelsen råd om grønne krav i udbuddet, hvis de til gengæld må indsamle erfaringerne og anvende disse til at udbrede grønne krav i IT-udbud i staten.

Formålet med Digitaliseringsstyrelsens afprøvning er at få mere viden om eventuelle økonomiske og konkurrencemæssige konsekvenser ved brug af kriterierne. Kriterierne findes allerede på hjemmesiden Den Ansvarlige Indkøber, og vi vil i Rådgivningsenheden gerne hjælpe med at få kriterierne indarbejdet i dit udbudsmateriale. Skriv til os gennem vores kontaktmodul, hvis du er interesseret i vores bistand til dit næste udbud.

Du finder kravene til cloud, hosting og it-systemer på hjemmesiden Den Ansvarlige Indkøber.