Rådgivingsenhedens nye teamleder er et velkendt ansigt

27-06-2023
Om os
Christina Bagger

I Rådgivningsenheden hos Økonomistyrelsen har vi fået ny teamleder, men vi er så heldige, at det ikke er et helt ukendt ansigt for os: Christina Bagger, der har været ansat som projektleder i Rådgivningsenheden siden 2022.

Om sin nye stilling fortæller Christina:

Jeg er glad for, at jeg som teamleder får mulighed for at fortsætte arbejdet med at udvikle statens Udbudsprojektmodel. Jeg vil fortsat holde fokus på, at vi erfaringsopsamler og udvikler generiske skabeloner og processer for best practice, som både kan komme tilbudsgiverne og alle, der arbejder med indkøb, udbud og kontrakter i staten til gode. 

For at kunne udvikle vores forretning i Rådgivningsenheden og levere den bedste rådgivning for vores kunder, tror jeg på, at det er vigtigt, at vi fokuserer på udvikling og trivsel blandt medarbejderne. Når vi skaber et stærkt fundament med strømlinede processer og en solidt smurt maskine, så skaber vi også forudsætningerne for et arbejdsmiljø, hvor den enkelte medarbejder har de bedste rammer for at trives, udvikle sig og præstere. På den måde kan vi i fællesskab skabe fremdrift for Rådgivningsenheden.”

I Rådgivningsenheden er vi rigtig glade for, at det netop er Christina, der er vores nye teamleder. Christina er meget vellidt, omsorgsfuld og en vigtig sparringspartner, og så er hun en vi både kan tale med om vores faglige udvikling og trivsel, så vi i fællesskab kan skabe en arbejdsplads med de bedste forudsætninger for at rådgive vores kollegaer i staten.