Er du opmærksom på, at der snart træder nye e-formularer i kraft?

05-10-2023
Rådgivning

Efter den 24. oktober 2023 vil du i forbindelse med offentliggørelse af EU-udbud skulle anvende bekendtgørelser og meddelelser i de nye e-formularer. Her gennemgår vi, hvordan du bedst forbereder dig på ikrafttrædelsen af de nye formularer.

Foto af person, der skriver på computer

Europa-Kommissionen har indført nye e-formularer til brug ved EU-udbud. De nye e-formularer erstatter de hidtidige standardformularer. Det betyder, at du efter den 24. oktober 2023 kun kan offentliggøre bekendtgørelser og meddelelser i de nye e-formularer.

Det betyder det for dig

Rådgivningsenheden anbefaler, at hvis du har udkast til bekendtgørelser liggende i de nuværende formularer, som endnu ikke er offentliggjorte, så bør du tilstræbe at få offentliggjort disse senest den 24. oktober 2023. Ellers er det en god ide at huske, at du i planlægningen af dit udbudsprojekt skal tage højde for og afsætte god tid til at sætte dig ind i de nye e-formularer. Du skal angive mange af de samme informationer, som du gør i dag, men da opbygningen af de nye formularer er markant anderledes, end hvad du kender til i dag, vil udfyldelsen tage lidt ekstra tid - særligt første gang.

Det bør også være en del af dine overvejelser, hvorvidt du vil kunne komme til at sidde i den situation, at udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort i de nuværende standardformularer, men at ændringer til udbudsbekendtgørelsen eller den efterfølgende bekendtgørelse om indgåede kontrakter vil skulle offentliggøres efter den 24. oktober 2023 og derfor være i de nye e-formularer. Formularerne bliver nemlig ikke automatisk koblet sammen til den samme ”dokumentfamilie” på tværs af det nye og det gamle format. For at sikre sammenhængen i din udbudsproces, bør du derfor overveje, om du ønsker at publicere alt i det nye format, hvis din offentliggørelse ligger tæt på skæringsdagen. 

Har du brug for hjælp?

Du kan lære mere om de nye e-formularer i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning, der bliver tilgængelig på kfst.dk.

Du er også altid velkommen til ringe til Rådgivningsenhedens hotline på 30 35 28 18. Telefonen har åbent alle hverdage – mandag til torsdag fra 10.00 til 16.00 og fredag fra 10.00 til 15.00. Du kan også kontakte os via kontaktmodulet, som du finder i højre side.