Nye digitale skabeloner til aktindsigt

26-10-2023
Viden og værktøjer

Rådgivningsenheden har lanceret nye digitale skabeloner til brug i forbindelse med håndtering af aktindsigt. De digitale skabeloner erstatter vores tidligere Word-skabeloner og er nemmere at anvende.

Foto af medarbejder der arbejder i skabelonerne

Rådgivningsenheden står nu klar med nye digitale skabeloner til behandling af aktindsigtsanmodninger i udbudssager. Skabelonerne vejleder dig igennem de overvejelser, du skal foretage i forbindelse med din behandling af aktindsigt, og de letter processen med at udforme breve til de forskellige trin. Du kan ved brug af skabelonerne få breve til brug for fristudsættelse, høring, partshøring, klagevejledning, afvisning af behandling eller hel eller delvis afgørelse.

Skabelonerne henviser til reglerne i offentlighedsloven og udbudsloven. Hvis aktindsigtsanmodningen drejer sig om aktindsigt efter andre regler, kan du ikke anvende Rådgivningsenhedens skabeloner uden at tilpasse dem.

Mens du udfylder spørgeskemaet, kan du få supplerende vejledning til det konkrete spørgsmål. Vejledningsteksten kan hjælpe dig med at foretage dine valg. Efter du har udfyldt spørgeskemaet, kan du downloade dine dokumenter.

Du finder de nye digitale skabeloner til aktindsigt under fanen ”Værktøjer”.

Gå til Statens fælles skabeloner

Rådgivningsenhedens øvrige skabeloner

Rådgivningsenheden har udarbejdet en lang række andre skabeloner, som du kan bruge, når du skal i gang med et indkøb under tærskelværdierne, eller hvis du skal i gang med et EU-udbud.

Alle skabelonerne stiller vi gratis til rådighed, og de er målrettet indkøb og udbud i staten. Du sparer tid og ressourcer ved at bruge skabelonerne - og de er kvalitetssikret af Rådgivningsenhedens udbudsjurister. 

Alle Rådgivningsenhedens skabeloner er opdaterede, så de altid er i overensstemmelse med lovgivningen og praksis fra Klagenævnet for Udbud.