Alle Rådgivningsenhedens skabeloner er nu digitaliserede

04-07-2024
Værktøjer

Optimér dine udbud med Rådgivningsenhedens digitale skabeloner. Vi har digitaliseret vores skabeloner til indhentelse af supplerende oplysninger, indhentelse af dokumentation og evaluering.

Foto af arbejde ved computer

Rådgivningsenheden har offentliggjort en række nye digitaliserede skabeloner. Skabelonerne er velkendte skabeloner fra vores hjemmeside, som vi har opdateret fra de tidligere Word-skabeloner til digitale spørgeskemaer.

Du finder digitale spørgeskemaer til

  • Indhentelse af supplerende oplysninger
  • Indhentelse af dokumentation og tro- og loveerklæring
  • Evaluering.

Indhentelse af supplerende oplysninger

Når du udfylder spørgeskemaet til indhentelse af supplerende oplysninger, får du dannet et udkast til breve til de ansøgere eller tilbudsgivere, som du ønsker at anmode om supplerende oplysninger til deres ansøgning eller tilbud.

Indhentelse af dokumentation og tro- og loveerklæring

Vores allerede eksisterende spørgeskema til tro- og loveerklæring vedrørende sanktionerne mod Rusland har vi opdateret og udvidet. Som noget nyt får du nu også dannet et udkast til et brev til indhentelse af dokumentation fra ansøger eller tilbudsgiver. Hvis du har behov, vil du også kunne få et udkast til en konsortie- og/eller støtteerklæring afhængigt af de valg, du træffer i spørgeskemaet.

Evaluering

Når du udfylder spørgeskemaet til evaluering, får du dannet et udkast til brevene til ansøgerne eller tilbudsgiverne med resultatet af din evaluering. Det kan eksempelvis være udkast til tildelingsbreve og afslagsbreve til konditionsmæssige og ukonditionsmæssige ansøgere eller tilbudsgivere.

Hvis du bruger skabelonerne i forbindelse med et EU-udbud, får du også dannet et udkast til en evalueringsrapport med de oplysninger, som du skal bruge efter udbudslovens § 174. Det kan eksempelvis være begrundelsen for, at du afviser et tilbud som unormalt lavt, eller en beskrivelse af de omstændinger, der begrunder, at du kunne anvende udbudsproceduren ”udbud med forhandling”.

Gå til de digitale skabeloner

Word-filer er ikke længere tilgængelige

Offentliggørelsen af de nye digitale skabeloner betyder også, at hvis du tidligere har hentet vores skabeloner ned fra hjemmesiden som Word-filer, hver gang du har skullet bruge dem, så vil du nu ikke længere kunne tilgå disse filer på vores hjemmeside.

Vi vil gerne høre om dine erfaringer med vores digitale skabeloner

I Rådgivningsenheden sætter vi stor pris på din feedback! Vores digitale skabeloner er opbygget som spørgeskemaer, hvor hvert resultat er afhængigt af de valg, som du træffer undervejs. Derfor tester vi også vores digitale skabeloner grundigt, inden vi lancerer dem, så du kan tage dem i brug til dit daglige arbejde. Men der kan ske fejl eller opstå tekniske problemer med skabelonerne – og dem står vi altid klar til at løse, når vi opdager dem.

Du kan kontakte os ved at ringe på vores hotline på 30 35 28 18 eller ved at skrive til os ved hjælp at kontaktmodulet i højre side.