NYHED: Digital skabelon til kontraktændringer

04-07-2024
Værktøjer

Effektiviser dine kontraktændringer med Rådgivningsenhedens nye digitale skabelon. Du kan bruge spørgeskemaet til at vurdere, hvilke muligheder du har for at foretage ændringer af din kontrakt eller rammeaftale.

Foto af medarbejder der smiler

Kontraktændringer er en helt ny skabelon, der hjælper dig igennem en vurdering af, om du kan foretage en ændring af din kontrakt eller rammeaftale efter udbudslovens ændringsbestemmelser (i udbudslovens §§ 178-184).

I spørgeskemaet tager du udgangspunkt i den ændring, du ønsker at foretage og gennemgår skridt for skridt ændringsbestemmelserne, og hvilke vurderinger du skal foretage for at klarlægge, hvorvidt du kan foretage din ændring efter den konkrete bestemmelse.

Når du har gennemgået spørgeskemaet, får du dannet et udkast til et notat, som du kan lægge på din sag, som dokumentation for din vurdering af, hvorvidt du kan foretage ændringen og efter hvilken bestemmelse i udbudsloven, du i så fald foretager ændringen.

Gå til det nye digitale spørgeskema til kontraktændringer

Rådgivningsenhedens øvrige skabeloner

Rådgivningsenheden har udarbejdet en lang række andre skabeloner, som du kan bruge, når du skal i gang med et indkøb under tærskelværdierne, eller hvis du skal i gang med et EU-udbud.

Alle skabelonerne stiller vi gratis til rådighed, og de er målrettet indkøb, udbud og kontrakter i staten. Du sparer tid og ressourcer ved at bruge skabelonerne - og de er kvalitetssikret af Rådgivningsenhedens udbudsjurister. 

Alle Rådgivningsenhedens skabeloner er opdaterede, så de altid er i overensstemmelse med lovgivningen og praksis fra Klagenævnet for Udbud.

Se alle Rådgivningsenheden skabeloner

Vi vil gerne høre dine erfaringer med vores digitale skabeloner

I Rådgivningsenheden sætter vi stor pris på din feedback! Vores digitale skabeloner er opbygget som spørgeskemaer, hvor hvert resultat er afhængigt af de valg, som du træffer undervejs. Derfor tester vi også vores digitale skabeloner grundigt, inden vi lancerer dem, så du kan tage dem i brug til dit daglige arbejde. Men der kan ske fejl eller opstå tekniske problemer med skabelonerne – og dem står vi altid klar til at løse, når vi opdager dem.

Du kan kontakte os ved at ringe på vores hotline på 30 35 28 18 eller ved at skrive til os ved hjælp at kontaktmodulet i højre side.