E-læringsforløb om indkøb under tærskelværdierne

Indkøb under EU-tærskelværdierne kan foregå enkelt og direkte. Du har stor frihed til at tilrettelægge indkøbsprocessen, men samtidig skal du kunne dokumentere dit valg af leverandør. Nyt e-læringsforløb på Campus fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Økonomistyrelsen gennemgår det, du bør vide om mindre indkøb.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Økonomistyrelsen har udviklet et nyt e-læringsforløb, hvor du via tre kurser lærer de grundlæggende elementer ved indkøb under tærskelværdierne: 

  • Indkøb under tærskelværdien – introduktion
  • Indkøb under tærskelværdien uden klar grænseoverskridende interesse
  • Indkøb under tærskelværdien med klar grænseoverskridende interesse

Formålet med det første kursus er at give dig en introduktion til indkøb under tærskelværdierne og sætte dig i stand til at beregne kontraktværdien og vurdere, om dit indkøb har klar grænseoverskridende interesse.

Når du har færdiggjort det første kursus, kan du vurdere, om dit indkøb har klar grænseoverskridende interesse. Du kan derefter enten tage kurset om indkøb under tærskelværdien med klar grænseoverskridende interesse eller kurset indkøb under tærskelværdien uden klar grænseoverskridende interesse. De to kurser vil hjælpe dig med at gennemføre dit indkøb.

Kurset er et Campus e-læringskursus udviklet i 2019 i samarbejde mellem Økonomistyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Du finder kurset ved at logge ind på Campus, som du plejer, og søge på "Indkøb under tærskelværdien" eller ved at klikke "Campus E-læring" og vælge "Lovgivning" og kategorien "Indkøb under tærskelværdierne".