Effektive indkøb af konsulentbistand med Lene og Peter

22-10-2019
Kompetenceudvikling

Kom på kursus med Rådgivningsenheden den 20. november og få en praktisk indføring i, hvordan du gennemfører indkøb af konsulentydelser. Underviserne er udbudsjuristerne Lene Pihl Bjerre og Peter Høeg-Larsen, som begge er rådgivere i Rådgivningsenheden (Opdateret med ny underviser) .

Kurset tager dig igennem de vigtigste udbudsregler, og hvordan du gennemfører dit indkøb i praksis.

Du får indsigt i, hvordan du udarbejder en god opgavebeskrivelse, og hvordan den gode tilbudsevaluering foregår.

På kurset få du også praktiske råd om, hvordan du sikrer en effektiv kontraktstyring, så konsulentydelsen giver mest mulig værdi for din organisation.

Lene Pihl Bjerre har erfaring fra både advokatbranchen og centraladministrationen, hvor hun har beskæftiget sig med indkøb og udbud - primært af tjenesteydelser inden for en række forskellige områder. Lene beskæftiger sig også med kontraktstyring, hvor hun bl.a. løser tvister med leverandører og foretager vurdering af, om kontrakter kan ændres.

 

Foto af Lene Pihl Bjerre

Lene: 

Kurset er en A til Z -gennemgang af indkøb af konsulentydelser. Vi kigger på, hvordan du bruger rammeaftaler i Statens Indkøbsprogram, herunder hos SKI. Derudover zoomer vi bl.a. ind på, hvordan du skriver den gode opgavebeskrivelse, og hvad du skal være opmærksom på, når du evaluerer tilbud. 

Peter Høeg-Larsen er specialiseret i udbuds- og kontraktret og har siden 2002 arbejdet med områderne fra både ordregivers og tilbudsgivers side, hvor fokus særligt har været på it-anskaffelser. Peter har gennemført udbud af såvel store som små it-anskaffelser, bl.a. specialudviklede systemer og standardsoftware.

 Foto af Peter Høeg-Larsen

Peter: 

Hvornår er det en god ide at indhente konsulentbistand? Spørgsmålet lyder enkelt, men kan i praksis være svært at svare på. Du skal gøre dig en del overvejelser og være tydelig, når du formulerer formål og krav til opgaveløsningen. Det kommer vi rundt om på kurset.  

 

Tid og sted

Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K, onsdag den 20. november 2019, kl. 9.00-15.00. 

Pris

Pris pr. deltager inkl. forplejning 5.950 kr. ekskl. moms. 

Tilmelding

Tilmelding via Campus.